Автор: св. Порфирий Кавсокаливит

Най-важното оръжие срещу дявола е Честният Кръст. Дяволът трепери от него. Но трябва правилно да правим кръстния знак – с първите три съединени пръста на дясната ръка допираме челото, корема, дясното рамо, и накрая, лявото рамо, във форма на кръст. Кръстният знак може да се прави заедно с поклоните, които правим.

Общуването с Христос – когато се извършва с простота, благо, без натиск – принуждава дявола да побегне. Сатаната няма да побегне от натиска и душевното няма да побегне с натиск и принуждаване от наша страна), а ще се отдалечи услед ако в нас има кротостта и молитвата в нас. Той отстъпва, когато вижда, че душата го презира и се обръща с любов към Христос. Той не може да понесе презрението, защото е горделивец. Но когато вие се угнетявате, злият дух забелязва и ви напада още по-жестоко. Не се занимавайте с дявола, нито се молете на Бога той да отстъпи от вас. Колкото повече се молете той да си иде, толкова повече ви обзема.

Презрете дявола! Не се борете с него фронтално! Когато упорито се борите срещу дявола, тогава и той контраатакува като тигър, като дива котка. Когато изстреляш куршум срещу него, той ще ти отвърне с бомба. Когато хвърлиш срещу него бомба, той ще изстреля срещу теб  ракета. Не гледайте злото! Насочете поглед към обятията на Бога, хвърлете се в Неговата обятия и вървете напред. Отдайте Му се, възлюбете Христос! Живейте с трезвение! Трезвението е необходимо за човека, който обича Бога.

В духовния живот – в живота в Христос, нещата са прости и лесни. Само трябва да различавате духовете. Когато ви безпокои нещо, някой помисъл или някое изкушение, някое бесовско нападение, презрете всичко това и насочете вашето внимание и поглед към Христос. Той ще се заеме да ви въздигне към Себе Си. Той ще ви хване за ръка и щедро ще ви даде Своята божествена благодат. Само положете малко усилия. Вземам един милион. Разсичаме го на парчета. Вземаме една милионна. Една милионна от една милионна съставя човешкото усилие, което всъщност се състои в малката готовност от наша страна.Тръгнете към Бога и тогава за части от секундата ще дойде Божията благодат. Вие само си го помислете – и вече е дошъл Светият Дух. Вие нищо не вършете, а само тръгнете към Бога и веднага ще дойде божествената благодат. Само да въздъхнете – и тя идва и действа. Какво казва св. ап. Павел: “Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки” (Римл. 8:26). Велика мъдрост! Това не са обикновени думи и слова, а живото Божие слово.

Когато видите, че противникът-демонският дух идва да ви сграбчи, вие не се ужасявайте, нито гледайте към него, нито се опитвайте да го отхвърлите от себе си. Какво да правите ли? Най-добрият начин е да го посрещнете с презрение. Това означава да отворите вашите обятия, да прострете ръце към Христос като детенцето, което вижда някакъв див звяр и не се страхува, защото до него е баща му и се хвърля в неговите обятия. Използвайте този начин при всяко нападение на лукавия и при всеки помисъл. Посрещайте с презрение всичко това.

В момент на изкушение, когато вашата душа е в неволя и вие се борите, извикайте: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!”. Всичко причаквайте с молитва. Това е голяма тайна. В часа на изкушение, докато се трудите да го презрете, лукавият ви сграбчва, заробва ви(приковава ви), задушава ви, налага ви неговата воля и вие не можете да правите това, което искате. Трябва да го изпреварите, като предварително се отворите за Бога. Но за да постигнете това, трябва да ви просветли божествената благодат. Ако това не стане веднага, тогава лукавият ще ви сграбчи и докато се опитвате да го изгоните, той вече ще ви е поробил. Чуйте да ви кажа един пример.

Помолих един човек да ми направи услуга. Той отказваше с думите, че науката имала друго мнение по този въпрос. Аз настоявах, но той – нищо. Скоро започнах да негодувам. Но се усетих навреме. В същия момент веднага се обърнах към Христос и изпреварих злото.

Така трябва да постъпваме в такива случаи. Трябва да издигаме ръце към Христос и Той ще ни даде Своята благодат.

превод: Константин Константинов

Реклама