Автор: митр. Антоний Сурожки

В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Днес празнуваме паметта на всички светии, всички онези, които са чули Христовото слово, чиито сърце и ум са пламнали и те са тръгнали по целия свят да му донесат благовестието. Да разнесат словото за това, че Бог така възлюби света, че влезе в този свят, та никога повече да не го напусне, и че в Своето възкресение Той е включил всичко, което е нашия свят: в Своята плът – целия видим свят, в Своята душа – целия човешки свят, и ги е утвърдил „отдесную“, т.е. откъм дясната страна на Отца.

Това не е само църковна прослава, това е зов, обърнат към всеки един от нас. Днес Евангелското четиво днес ни призовава, а Апостолското послание ни вдъхновява, така да възлюбим Бога, че да станем Негови истински ученици. И това означава, че нашата вяра в Него трябва да бъде, и от ден на ден, да възраства във все по-истинска вярност – така, че като виждат нас, виждайки как ние живеем, какви сме, другите хора да могат да повярват, че Христос е дошъл да спаси света и че си струва да Го следваме като Учител и приятел.

Апостол Яков, обръщайки се към хората от своето време, казва: покажи ми своята вяра без делата си, а аз ще ти покажа моята вяра от моите дела! Затова нека да отидем в света, та на този свят, който сега бедства и се мъчи, който е загубил своя път, да донесем благата вест: не само вестта за това, че Бог е дошъл и се намира сред нас, но че Той ни е показал пътя, че Той е пътят, и е дал пример на всекиго, как да Го следваме: не робски, не като наемници, но с радост. Това следване означава, че ни е дарувана пълнотата и че животът ни има дълбочина, и може да се излее върху другите.

В това се състои днешното благовестие. В следващата седмица ще празнуваме по по-различен начин светиите, просияли на нашата родна земя – хора от нашата кръв, от нашата плът, наши ближни. Нека да мислим за тях, и да се стремим да преживеем живота си така, че да могат и те да се радват, че имат последователи достойни за Христа и достойни за това, как те самите са преживяли своя живот. Амин.

Реклама