Отец Порфирий винаги беше много предпазлив и снизходителен в своите изказвания за другите, особено за свещениците, които допускаха грешки. В тези случаи той избягваше преките изказвания и предпочиташе да говори с притчи. „Знаеш ли – казваше той, – че когато папският пратеник се отправя на някаква мисия, той сяда в Рим в самолета и чак когато пристигне на летището в африканската страна, открива запечатания плик и прочита инструкцията какво трябва да направи. Той е длъжен да изпълни поръчаното му задание, даже и сам да не е съгласен с него. При нас, православните, така не се прави.“

Аз се досещах какво какво иска да ми каже старецът с това. Не беше първият случай, когато се убеждавах, че и сред православните има духовни наставници, за щастие не са толкова много, които са заразени с „папистки“ дух. Те изискват само изпълнение на дадените от тях заповеди, съвършено пренебрегвайки вътрешното съпротивление за това на духовните им чеда. Насаждат тоталитаризъм. Боейки се от свободата, тези духовници принуждават своите чеда към подчинение. Те не знаят, че православното послушание е плод на свободата. 

Из „Избрани съвети“, Свети Порфирий Кавсокаливит, изд. „Странник“, 2016 г.

Реклама