Автор: митр. Атанасий Лимасолски

Всички Твои заповеди са истина (Пс. 118: 86)

От своя опит пророк Давид изповядва, че всички Божии заповеди са истина, тоест в Бога не съществува слово, което е излишно, без значение или с малко значение. Това ни напомня думите на  Господ в Евангелието: … който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.

Много пъти  виждаме този дух дори в нас самите, където разделяме Божиите заповеди на малки и големи, на такива с голямо и с малко значение. Всъщност не е така, цялото Божие слово е истина, необходимо e и e много значимо. Всичко, което Христос е казал, е значимо. Не съществува нещо, което Христос е казал и трябва да му отдадем по-малко значение. Да кажем не прéчи, това е една малка заповед, няма да загине светът, ако го нарушиш. Защото освен, че заповедите ни отвръщат от греха, чрез тях се съединяваме с Този, Който ги е дал – Христос. И когато човек ги нарушава, всъщност нарушава и отменя Самия Христос. Защото Адам в рая не се отрекъл от Бога, а нарушил Божията заповед. Нарушаването ѝ станало причина за неговото падение. Адам не казал нещо срещу Бога, не отрекъл Неговото съществуване или присъствие. Бог казал на първосъздадените хора да не ядат от този плод. Той не им казал: внимавайте да не правите грехове, а им дал една проста заповед. Но тази заповед включвала цялото подчинение на човека на Бога, на Божия заповед и нейното нарушаване било достатъчно да прекъсне връзката на човека с Бога и да завлече целия човешки род в тлението и греха. Светите Божии угодници и този, който иска да се подвизава, не сядат да избират какво ще правят в живота си и не си казват: е, знаеш ли от цялото Христово учение избрах най-основните неща, които ми харесват и смятам, че са значими. Останалите –  не прéчи, малки неща са, не е проблем, ако ги нарушим! Това съзнание на не прéчи!, на компромиса, на това да нямаме стриктна съвест, всъщност води до погрешни духовни резултати. Срещаме това в живота всеки ден, когато виждаме множеството наши грехове, немощи и падения, както и при нашите братя. Разбираме, че в крайна сметка това, на  което човек не обръща внимание и не го бори, и особено когато е в началото и е млад, то постепенно нараства и става огромен проблем. Тоест това, което сега е малка тревичка, по-късно ще стане огромно дърво, ще плени човека и той ще се затрудни, докато се освободи от него.

Виждаме в нас страсти и недостатъци, но ако проследим тяхното история и зараждане, ще видим, че когато в даден момент сме започнали да водим духовен живот, в онзи час не сме им обърнали внимание. Не сме ги сметнали за нещо важно, навярно сме имали други по-горещи духовни проблеми и нещо ни се е изплъзнало. Дори при хора, които напредват в духовния живот и са смятани за духовни, се вижда човешка дребнавост, като ако я изследваме, ще видим, че човекът не е  внимавал в това и то е останало в него като петно. Например някой може да е църковен човек, да се моли, да се подвизава, наистина да бъде добър, автентичен човек, но да е користолюбив, да не може да се отдели от парите си и да даде милостиня. Там се затруднява. И когато анализира това, защо толкова години е в Църквата и му е останал този кусур, този недостатък, ще види че като дете и юноша не е внимавал, за да го пребори. И това, с което не си воювал и не си го победил, то не е било изцелено, оставил си го, пуснало е здрави корени и е останало като микроб в духовния ти организъм. Или някой духовен човек може да е гневлив, да се гневи, да се ядосва, да избухва и да осъзнава, че това нещо не е добро, но му е останал този недостатък, който в началото на духовния живот навярно е щял по-лесно да преодолее. Когато е било малка тревичка. Сега, когато е пораснало, трудно излиза и човек трудно признава, че го има. Затова трябва да внимаваме, за да може  духовното изцеление, което става чрез Христовите заповеди, да е съвършено, да няма недостатъци, да обхваща целия духовен организъм, да не оставя микроби в нас, защото тези духовни микроби в даден момент ще ни създадат проблеми, ще причинят треска или нещо друго в нашето духовно развитие.

Следователно, всички Божии заповеди са истинни и е необходимо да ги пазим, защото не можем едни да пазим, а други не, както и в медицинската наука, когато се подлагаме на лечение, не можем да избираме кои лекарства ще пием и кои не и какво ще следваме от лечението, което лекарят ни предписва. Лекарят ни дава завършено лечение и трябва да го следваме, ако искаме нашето здраве да бъде завършено и да имаме конкретни резултати.

Несправедливо ме гонят: помогни ми;

След като всички Божии заповеди са истина, тогава тези, които гонят пророка и всеки Божий човек, го гонят несправедливо, защото той иска да пази Божиите заповеди. И нямат право, справедливостта не е на тяхна страна, защото Божият човек има като мерило за своя живот Божието слово и воля, а демоните, страстите, грехът и хората нямат духовни права да го преследват. И понеже несправедливо го преследват, затова той има право на Божията помощ.

Когато при старец Паисий отиваха хора и му казваха: Геронда, имам проблеми, гонят ме, клеветят ме, терзаят ме!,  той им казваше: несправедливо ли те гонят? Несправедливо, разбира се, горко ми, ако с право ме гонят и обвиняват.. Разбира се, всички имаме впечатление, че ни преследват несправедливо.  Той отговаряше: ако те преследват несправедливо, не се бой, а се радвай, защото този, който несправедливо бива гонен и обвиняван, той има право на Божия помощ. И Бог непременно ще му помогне, няма да го остави, защото бива онеправдан.

без малко щяха да ме погубят на земята, но аз не оставих Твоите заповеди

Битката била толкова жестока, това премеждие, което претърпял пророкът от враговете на Бога било толкова трудно, че стигнал до гроба. Без малко да загуби живота си, дори телесния си живот. Човекът вкусва горчивите извори на ада, казва авва Исаия, вкусва онази горчивина на смъртта. Там човек започва  да се пита кое  в крайна сметка е по-добро, да живее или да не живее, тоест стига до такова затруднение, до този безмилостен въпрос, дали отвратителната смърт е по-добра от живота, който живеем. И това се случва дори с Божия човек, не мислете, че духовните хора си прекарват добре в този свят. Не си прекарват добре, те са хора, които са вкусили скръбта, неправдата и преследването от страна на човеците до пресищане, до такава степен, че без малко щяха да ме погубят на земята. Те стигнали до прага на смъртта. Толкова трудно било тяхното изпитание. Затова нека не мислим, че в Църквата ще придобием щастие и че светците са си добре, а ние се терзаем. За съжаление, в този свят нещата са заквасени с много скърби. Мисля, че такъв е животът на всички хора. Особено на светците – тях Бог не ги избавя от скърбите, но много пъти, за да се подвизават още повече, защото имат сила, допуска и по-големи скърби, за да станат добър пример за нас за нас, останалите, които сме слаби, но и те самите да приемат още по-голяма благодат и венец от Христос, Подателя на даровете.

но аз не оставих Твоите заповеди

Това е ценността на светците. Това, че са стигнали до смъртта, но никога не оставили Божиите заповеди, а пребъдвали верни до смърт. Това, което Господ казва: бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. И някой казва: Добре, не може ли и сега да ни даде венеца на живота, тоест необходимо ли е да умрем, да стигнем до сетния час? Така е. Четем  в житията на светците, на мъчениците – малки деца, момичета 14-16 годишни, с много страшни мъчения, които само да ги чете, и се ужасява и казва: Как е възможно човек да издържи всички тези неща?  И ако това момиче  се беше отрекло, какво щеше да стане? – страхувайки се, ако я беше победил естественият страх на нейната природа и възраст? Ако се беше отрекла, и Бог щеше да се отрече от нея, за съжаление, това е реалността. Ще останеш верен до смърт, ще пребъдеш там, няма да отстъпиш. Християните не били беззаконици, злодеи, нямали нищо в техен ущърб, единственото им „престъпление” било това, че са християни. Затова претърпели ужасни мъчения. Те пребъдвали верни, неизменни и знаели, че отивали на смърт, защото пазят Божията заповед. Много пъти не им казвали да се отрекат от Христос. Не, а просто им казвали: виж, хвърли малко тамян пред идола. Нищо не казвай, само хвърли малко тамян да се види, че си принесъл жертва!, но те не го правили. Или братята Макавеи в Стария Завет. Какво им казали? Яжте свинско месо!, което Моисеевият закон забранявал. Голяма работа, не се отричаш от Бога! Това е предание на евреите, една проста заповед, привидно не толкова важна. Но те отказали и казали: Ние не престъпваме нашата съвест, Божията заповед, няма значение как изглежда външно това нещо. Седемте братя, майка им Соломония и учителят им били умъртвени. Има мъченици на Църквата, които загинали мъченически, защото отказали да нарушат постите. Било петък и мъченикът не се съгласил да наруши постния ден и го убили. Докато би могъл да каже: Добре де, детето ми! Сега да те убият? Хапни малко! А след това… се изповядай! Както обикновено казваме. Отидох на почивка, отидох на круиз и какво да ям? Ядохме блажно! и ти го казва на изповед. Надявам се тези, които се усмихват, да не са си патили от това.

Велико нещо е човек да има строга съвест и неговата съвест да свидетелства, че пребъдва верен на Божията заповед и всичко това, което претърпява, не го претърпява по никаква друга причина, а поради любовта към Христос. Знаете ли каква утеха има човек в себе си от Бога, когато има този печат? – че страдам и бивам измъчван не по никаква друга причина, а защото пазя Божия заповед и оставам верен на нея. Това нещо дава голяма утеха на  човека, той е готов да стигне до смърт и така да не остави Божията заповед и да получи венеца на живота.

превод: Константин Константинов