Автор: старецът Никон Светогорец

… Бог очаква кога ще се покаем, кога ще се вразумим, но ако загуби търпението Си, ще бъде много късно за нас. Затова казва: не ожесточавайте сърцата си и не презирайте търпението, което Бог проявява, защото, ако Го загуби, ще констатираме, че е Бог, Който изпраща дъжд, но изпраща и огън от небето и оставя враждебните народи да вразумяват вярващите.

В този път и борба, която водим за покаянието, имаме помощници. Христос не ни е оставил сами, имаме хиляди неща, които ни помагат. От най-простите до най-значимите. Когато бях студент, нямаше никаква духовна литература, която да четем. Нищо. Книгите, с които разполагахме, бяха свързани с етиката, т.е. как да си етичен. Сякаш ако си етичен, ще си добър християнин. Сякаш не съществуват етични будисти, етични мюсюлмани. Християнинът също е етичен човек, но това не означава, че етичният човек е и християнин. Не знаехме какво да правим и накъде да се обърнем, за да си помогнем. Сега разполагате с толкова духовни книги. Дяволът никога не е имал толкова оръжия, за да воюва с християните, това е факт – чрез телевизията, интернет… Но също е факт, че християнинът никога не е имал толкова оръжия, за да се отбранява и да воюва с дявола. Нуждаехме се от нещо духовно и отивахме на кино да видим някакъв филм. Сега имате книги, беседи, дори християнски ТВ канали, филми… Имате Новия Завет, преведен на всекидневен език. Какво е оправданието ни днес? Въпрос на желание е – ако искаме, можем!Една баба отишла да си купи книга, но не можела да чете. Продавачът й казал: „Е за какво ти е тогава тази книга?“ А тя му отвърнала: „Викам внучката, давам ѝ две евро и тя започва да ми чете. И така и аз, и тя имаме полза!“ На човека, който иска да се спаси, Божията благодат дава мъдрост как да постъпи, стига само той да има желанието да прави това, което може да прави. Има духовни филми, например известният филм „Остров“ – руски филм, който показва покаянието на един човек, който убил приятеля си във войната. Покаяние на дело. Сещам се и за документалния филм за едно голямо чудо, което св. Николай направил в Русия по време на комунистическия период – това са филми на високо ниво. И филмите са като книгите – нужно е да ги следим с внимание, нужно е прочитане. Киното не е добро или зло, както и книгопечатането не е добро или зло. Добро или зло е това, което казва авторът, който пише книгата или прави филма.

Св. Григорий Богослов казва, че Божието слово е ангелски хляб, тоест то храни душата на човека, който гладува. Защото ще дойде час, когато Бог ще изпрати глад на земята, и жажда, а пророк Амос казва: „…не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане думите Господни.“ (Амос 8:11). Ще искаме да слушаме Божието слово, но няма да можем никъде да го намерим, защото ще е забранено. (срвн. Амос 8:12). И не знаем дали тези времена наближават или не.

Първо, трябва се облегнем на духовните книги, на духовната храна, която ни се предлага. Второ, ще се молим непрестанно, без спиране, за да бъде здраво нашето покаяние, за да ни изпрати Бог Своята благодат, за да можем да постъпваме правилно. Молитвата „Господи, Иисусе Христе, помилуй ни!“ да бъде винаги в ума ни. С уста ще казваме тази молитва, когато никой не ни чува, когато сме сами. Когато вършим някаква работа, можем да шепнем: „Господи, Иисусе Христе, помилуй ме!…“. Когато сме с други хора, ще я казваме вътре в себе си…

откъс от сборника с беседи „Думи за живот – втора част“, 2016 г., изд. Ловчанска митрополия, превод: Константин Константинов