Автор: митр. Павел Сисанийски и Сиатистки

(втора част от беседата на Сисанийския и Сиатистки митрополит Павел за опита си от общението с блажения старец Яков Цаликис (1920-1991)

Друг един труден случай – докато нямах  намерение да ходя в манастира, но поради едно лице се качих до там. Беше Кръстовден. О. Яков си почиваше, беше обед, той беше в килията си, но всъщност четеше молебни канони  един след друг.  О. Кирил изяви желание да ни приготви кафе и аз  отидох да му правя компания. Той се обърна и ми каза:

– О. Яков ви очакваше днес.

 Аз му казах:

– Геронда, нямах намерение да идвам. Но поради еди-кой си човек дойдох.

Той ми каза:

– На обяд, докато се хранихме, о. Яков се обърна и ми каза: О.  Павел още не е дошъл, но ще дойде.

Откъде го е знаел?  Чрез тази друга благодат,  чрез тези други очи. . .

Един ден племенникът на о. Яков, по-скоро съпругът на неговата племенница пътувал с кораб. О. Яков ѝ се обадил и я попитал:

– Какво прави мъжът ти?

– Добре е, геронда! Пътува с кораба.

– Добре, добре, детето ми.

Тя се учудила. Затова, когато съпругът ѝ се обадил, тя го попитала:

– Какво правиш?

– Добре съм.

– Със сигурност?

– Да, бе детето ми, добре съм!

– Много добре?

– Ама защо ме питаш?

– Защото старецът ми се обади и ме попита как си.

Така той ѝ признал, че заседнали в суша, но капитанът успял да изтегли кораба без никакъв проблем.

Когато това семейство щяло да роди своето първо дете, в навечерието към 22.00 ч. се почукало на вратата. Те се запитали кой е дошъл в този час. Отворили вратата. Бил старецът със св. мощи (ръката) на преп. Давид. Той прекръстил корема на девойката. Когато останал сам с мъжа ѝ, му казал:

– Утре ще се затрудните малко, но не се бой!

На другия ден отишли в болницата и в даден момент лекарят излязъл и попитал съпруга:

– Детето или майката (да  спасим)?

Съпругът ѝ освирепял и казал:

–  Внимавай, горко ти, ако се случи нещо на жена ми!

Лекарят влязъл вътре. По-късно  излязъл отново плачейки. „И аз – казва съпругът – бях готов да се нахвърля върху него, а той през сълзи ми каза:

– Толкова години съм в операционната, но за първи път почувствах толкова ясно Божията ръка! Бебето се беше увило в пъпната връв, но как стана това движение (и се освободи), не разбрах. . .“

Детето днес е едно истинско благословение.

Животът на стареца беше пълен с такива случаи, които за него бяха прости в смисъл на доверието и молитвата към Бога, чрез които ставаха чудесата. Човек трябва да напише цели книги, за да опише този намеси и чудеса. . .

Настъпи моментът на неговото успение. След Въведение Богородично той направи своето въведение в царството Божие. Събрахме се всички в манастира и тогава хората започнаха да разказват.  Един  преподавател ми каза:

– Имам една племенница, която искаше да дойде да види стареца. През нощта го видяла насън и му казала: Геронда, искам много да дойда да говоря с вас!

А той ѝ казал:

– Ще дойдеш, но няма да ме намериш, а ще съм си тръгнал (от този свят).

И наистина, той си беше тръгнал.

На другия ден след погребението му, когато свърши Литургията, в манастира пристигна една лекарка със съпруга си. Монасите ги упътили къде е гробът на стареца. Помислих, че са някои негови познати, които не са сварили да дойдат на погребението, но хората идвали за първи път. Лекарката по-късно ми каза:

– Исках да дойда да се срещна о. Яков заради сериозен проблем на моята сестра. Но въпреки че се опитахме, досега не успяхме. Но вчера на обед по време на  една пауза в болницата, където работя, пиейки кафе с моя колежка, чухме някой да говори по радиото. Направиха ни впечатление неговите думи и се обадих до радиото да попитам кой е този, който говори. Отговориха ни, че това е о. Яков от манастира „Преп. Давид”, който е починал и днес е погребението му.

Но какво станало предния ден? Лекарката видяла (във видение) отец Яков, който отговорил на проблема на сестра ѝ и жената казала на съпруга си сутринта, че: каквото и да стане, в събота отиваме в манастира! Така те дойдоха, но отец Яков беше починал. Той все пак ѝ беше отговорил.

Още един случай.  На 40 ден след смъртта му в манастира беше наваляло много сняг. Тогава пристигна един моряк. Веднага щом слезе, чух един монах да му казва:

– Хайде, там зад църквата те чака.

Вървейки из манастира, видях този човек да плаче. Аз деликатно си тръгнах. След това го срещнахме в кухнята. Отците го поканиха да изпие едно кафе и той ни каза, че току що си тръгнал от кораба. На обяд, докато се хранили, малката дъщеря му казала:

– Татко, онзи дядо, при който ходихме, умря.

Той се обърнал към жена си и я попитал

– Кой е умрял?

Тя му казала:

– Отец Яков. Не ти го казахме, за да не се разстроиш.

Човекът станал, взел автомобила и дойде в манастира. Защо? Защото, намирайки се  в Индия, корабът се повредил и не можели да открият къде е повредата. В деня, в който починал о. Яков, същата вечер без той да знае какво било станало, го видял в съня си да му казва:

– Нико, на еди-кое си място корабът има проблем. Трябва да смените частта, да поставите резервната част и ще отплавате.

Наистина, така било. Сещам се, че една жена, която чу това, се прекръсти и каза „Свят човек!”, а един от братята ѝ каза много благо:

– Какъв свят човек? „Лъжец” беше! Той ни казваше, че никъде не бил ходил, а стигнал до Индия!

превод: Константин Константинов

Следва