Автор: архим. Григорий Зумис

С какво можеш да се обогатиш от безбожника? Няма с какво да се обогатиш – нищо.

Нека се постараем да последваме беседите на свети Григорий Нисийски. Светите отци са имали боговдъхновение и Бог ги е надарил с по-голямa интелигентност от средната, и дори повече от средната, която ние имаме.

Мизерията и празнотата ни изяждат с течение на годините, мъчат ни с години и ни тормозят. Дори и нас, монасите, и монасите не са изключение!

Един е лош за нас, друг не е добър за нас. С някого сме съгласни, с другиго – не. Но кой те пита – съгласен ли си или не? Ако наистина си застанал на този път – трябва да се съгласиш. Иначе защо стоиш тук? Ако си влязъл в Православната църква – напредвай. Не желаеш да възрастваш – стани мюсюлманин.

Някои казват: в нищо не вярвам. Браво, това е геройство! Ето го геройството: в нищо не вярвам..

Както дойде един баща и ми казва: „Аз не вярвам в нищо, атеист съм“. Казвам му: „Няма да се спасиш и ако не се постараеш да повярваш“. „О… – каза ми той – още не съм срещнал такъв свещеник!“ Той си мислеше, че дали ще повярва или не, проблемът щеше бъде в мен…

Ако искаш, ако пожелаеш да повярваш – повярвай! Не искаш – няма да се спасиш. Остани си в твоята мизерия и празнота, живей си в това състояние на мерзост.

Всичко това идва от високомерен егоизъм и угаждане на плътта.

В това е съсредоточено цялото благовестие на св. Йоан Богослов. Не се привързвайте към света, нито към нещо, което е в света, понеже любовта към света е високомерие и задоволяване на плътта. В това се състои цялата проповед на Йоан Богослов. Похотта на плътта и гордостта житейска.

Из беседа с монаси на архим. Григорий Зумис – игумен на светогорския манастир Дохиар

източник: pravlife.org, превод: Мартин Димитров