Веднъж според обичая на древните времена, някои християни дошли да се съдят пред своя епископ. Съкрушавайки се заради несъгласието между християните заради причини, които не заслужавали християнско внимание, епископът се представил за юродив пред дошлите на съд при него.

Една от присъстващите там жени казала на своя приятелка:

– Старецът си е изгубил ума.

Свети Амон, като чул това, я извикал при себе си и ѝ рекъл:

– Толкова години се подвизавах в пустинята, за да придобия това безумство и заради тебе ли да го изгубя?

Из житието на авва Амон

Реклама