По книгата на епископ Йован Пурич „Човешкото лице на Бога“