По време на провеждащата се в Атина конференция под наслов „Електронните масмедии и православното душепопечителство” психиатърът прот. Василий Термос разказва за опасносните, които носи интернет за човешката личност.

Докладчикът припомни три основни свойства, определящи човешката личност, които напълно са присъщи и на Бога:

– Бог е социален и е дал възможност за социално общение на човека.

– Бог е напълно свободен и е дал на човека свобода.

– Той е Любов и затова е направил човека любящо същество.

Прот. Василий подчерта, че от една страна, интернет спомага на общението, понеже помага на хората, които нямат възможност да се срещнат, да установят контакт. Но използването на интернет, от друга страна, често подменя нашето лично присъствие в случаи, когато това не бива да се случва.

Например, „естественото” приятелство – когато излизаме, срещаме се с приятели, когато те ни идват на гости – се подменя от интернет – приятелство.

Една подобна подмяна в някои случаи има крайни последствия и може да доведе до пълна изолация на човека от реалните му приятели. Човек губи способността да има истински приятели, понеже всяко човешко общение е изпит за нас, кара ни да загладим нашите остри ъгли.

Друг пример: човек получава информация по църковни въпроси от интернет и си мисли, че вече знае за всичко, което наистина се случва в Църквата. Но тук го няма личният опит от присъствието в Църквата, преживяването…

Второто важно свойство на личността е свободата.

– Целият наш живот се свежда до стремежа ни да се движим напред в свободата – уверен е прот. Василий . – Нямам предвид свободата на избора! Ние знаем, че свободата има много по-голяма дълбочина освен избора сред множество алтернативни решения. Говорим за свободата на съществуването, душевната свобода, когато човек е свободен в дълбочината на своята душа.

Зависимостта от интернет възниква много лесно. Отец Василий разказа, че гръцката младеж заема четвърто място в света по зависимост от интернет и електронни игри. Той подчерта, че на първите три места са технологично развитите страни от Изтока, а макар че Гърция не е на същото ниво на развитие, все пак заема първо място между европейските страни по този род зависимост.

Докладчикът отбеляза, че с помощта на интернет може да се развие зависимост от всякакво вредно поведение – от гледане на порнография до шопинг. Но съществува и зависимост от интернет сама по себе си. Много е вредно, когато човек поставя над себе си компютъра и бяга от реалния живот.

Как е връзката между интернет и способността на човека да обича?

– Неправилното използване на интернет и киберпространството може да нанесе вреда върху нашата способност да обичаме, – обяснява прот. Василий Термос. – Това може да стане, ако човек с помощта на интернет получи достъп до такива материали, че да забрави за любовта. Като например – порнографията, консуматорството – там човек губи своята способност да обича, защото се върти само около себе си и получава удоволствие само от това, което прави. А удоволствието е на много по-ниско ниво от любовта.

Удоволствието само по себе си не е лошо, но когато човек се върти около него, той постепенно забравя да се издигне на по-високо ниво, да се възкачи до любовта и винаги се върти около удоволствието, мислейки си, че това е радост. Истинската радост е свързана изключително с любовта.

Отец Василий добави, че любовта изчезва и човек се съсредоточава върху виртуалния свят, като предпочита да не губи време и сили, за да общува с хората в реалността.

– Дори сред своите близки и роднини, той всъщност се намира на друго място – пояснява свещеникът. – Той не е способен да обича, защото смята, че неговото естествено състояние е в интернет. Тогава любовта се превръща в една пауза между моментите за свързване с интернет.

Както разбрахме, на тези три свойства на личността – общението, свободата и любовта – интернет може да нанесе огромни вреди. Това е допълнително изпитание за личността в сравнение с традиционните изпитания, които човек преживява в този свят. Необходимо е усилено да се бди за това, човек да не загуби своя фокус към Божието лице, – заключи докладчикът.

по материали на pravmir.ru, превод: Мартин Димитров