Отците в пустинята са много трудолюбиви. Но винаги се намира и по някой ленив брат. Веднъж прочутият отец Даниил рече на един млад монах, който се отегчаваше (от ленивите): „Братко, ако видиш някой да си почива, помогни му!“

***

Някой си пустиножител поправял покрива на килията си, а един послушник го наблюдавал любопитно. „Искаш да се научиш как се коват пирони ли?“ „Не, искам да видя какво ще каже пустиножителят, когато удари пръста си с чука!“

***

Попитали авва Макарий защо прекарва толкова време в мълчание. Той отговорил: „В затворената уста не влизат мухи.“ Понеже младият послушник не разбрал за какво иде реч, получил и пояснение: „Ако не говориш нищо, не те молят и да им повтаряш.“

***

Някой си брат, който твърде често забравял, бил изпратен от духовния си отец в Александрия: „Отиди при лекаря Ерист и му кажи да ти даде един килограм памет.“ След няколко дни братът се върнал с празни ръце и рекъл: „Отче, лекарят нямаше от паметта, но ми каза, че в аптеката пази за тебе десет килограма търпение.“

***

Когато някой си послушник се оплакал на своя старец, че не винаги му е лесно да открие какво е служението му, старецът му казал: „Служението ти е онова, което най-малко искаш да правиш…“

***

Авва Сисой, като слушал как мъдруват александрийските теолози, рекъл: „Ако Бог беше заповядал на теолозите да напишат десет заповеди, те щяха да напишат хиляда!“

Из Патерика

Реклама