1. За борбата с все по-големите морални съблазни, старецът каза следното:

„Необходимо е внимание. На нашия брат му трябва помощ. Ще приемем това, което казва като оправдание и с любов ще му помогнем. Ако всички го презират, какво ще се получи от това? Няма път до Луната, за да можеш да побегнеш натам. Необходимо е внимание и любов. Наш дълг е да се поставим в положението на другия, за да го разберем.“

2. „Дяволът постоянно ни убеждава да се сравняваме с тези, които са по-лоши от нас.“

3. „Лесно е да се роди дете, но е трудно да го възпиташ.“

4. В разговор с едни млади богослови, старецът им рече:

„Свещениците не се грижат да напълнят малките църквички, а искат да строят големи храмове, за да изглежда, че са заети с работа.“

5. Също така добави:

„Постарайте се да станете свещеници, а не попове, и епископи, а не владици. Едно е свещеникът, а нещо съвсем друго попът; едно е епископът, а нещо съвсем друго е владиката.“

6. „Често се случва вместо орел (гербът на Византия е бил двуглав орел – бел. прев.), какъвто трябва да бъде държавата, тя да се превръща във врана, която кълве своите граждани. На думи е готова да умре за тях, докато в действителност не прави нищо.“

превод: Мартин Димитров