Братя и сестри, станалото традиционно Възкресно поздравление към народа на нашата енория тази година е от Русия:

            „….. и ще се зарадва сърцето ви , и радостта ви никой няма да отнеме”  /Ин. 16:22/

Драги братя и сестри в Христа! В този лъчезарен час на всеобщо ликуване се радвам да ви приветствам с възторг и трепет.

Христос Воскресе!

В тези удивителни, незаменими слова е тайната на нашето спасение! В тях е непоколебимата наша надежда! Надежда за това, че със Своето възкресение от мъртвите нашият Бог, Иисус Христос е върнал безсмъртието на целият човешки род, на всеки един от нас.

„Както в Адама умират всички, така в Христа всички ще оживеят, но всеки по своя ред: началото е възкръсналият Христос, после при Неговото идване ще възкръснат ония, които са Христови”!  /1 Кор. 15:22:23/.

От мрака на безутешната мъка през Страстната седмица – вестта за възкръсналия Христос пробива лъч Божествена светлина, който изпълва сърцата ни с неописуема радост.  Именно тази радост за която пророкува Господ на Своите ученици: „ …. и ще се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да отнеме” /Ин. 16:22/. Тази благодатна радост е усещането за лична съпричастност към вечния живот.

Първото, което чули смирените жени при срещата си с Възкръсналия Спасител било: „Радвайте се!”. През вековете този призив на Господа се обръща и към нас. Радвайте се, защото Възкръсналият Христос победи смъртта. Радвайте се, защото Той разруши ада. Радвайте се за това, че Той не ни изостави, а ни предаде на небесния Отец да ни приеме и осинови /Гал. 4:4:5 /.

Радвайте се, братя и сестри, защото в радостта е нашето спасение!

Но, как да се радваме, когато около нас има толкова злини и мъки? Как да се радваме, когато толкова често в света тържествува несправедливостта и лъжата? Къде да намери утеха страдащата душа? Тук могат да помогнат словата на апостол Петър: „ Затова се радвайте, защото сега и да поскърбите малко в различни изкушения, то е за да се изпита вашата вяра и да излезе по-драгоценна от нетрайното и  макар чрез огън да се изпитва златото то е за похвала, чест и слава кога се яви Иисус Христос. Когото обичате без да сте Го видели и в Когото вярвате сега без да Го виждате, радвайте се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра – спасението на душите. /1 Пет.1:6–9/ .

И нека тази радост за Възкръсналия Спасител да утеши вашите мъки и печал, които са неизбежни по пътя към Небесният Йерусалим и да укрепи пътя на спасението, и вечно да пребъде с всички нас. „Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна” /Ин.15:11/.

Да благодарим на Бога за всичките му благодеяния към нас. И сами, като Му подражаваме да извършваме благодеяния един към друг, за да преумножаваме и разпространяваме по света благодатната Великденска радост.

Поздравявам ви, братя и сестри с Великия ден на тържествуващата Божествена Истина и с Божествената любов – с Възкресението Христово.

                         Христос Воскресе!  Воистину Воскресе!

С любов във Възкръсналия наш Господ Иисус Христос:

Свещеник Андрей Микрюков, Санкт Петербургска митрополия, Руска Православна Църква

Реклама