Автор: архим. Георги Капсанис

Живеем в свят, където доминира духът на враждата срещу Кръста. В свят, който е поставил за свой идеал себелюбието, който няма морал, в който е най-важно страстите да бъдат задоволени, да се живее удобно.

Този свят не иска да чуе нищо за въздържанието, за овладяването на страстите, за жертвеността, поста и аскезата. По същество този свят отхвърля Кръста и затова не се среща с Христос. Остава в разпада и смъртта, в раздразнението и празнотата. Забавлява се, но не се радва.

***

Този свят, който отхвърля Христовия Кръст трябва днес да понесе безмилостни удари, които са последица от неговото антихристко състояние: СПИН, наркомания, екологична катастрофа.

А решението не е там, където си мислим, че е – във вземането на определени защитни средства. Те са полезни, но не са достатъчни. Истинското решение е само и единствено покаянието.

***

Чрез любовта се съразпъваме с Христос, а с егоизма си разпъваме Него, ставаме врагове на Христовия Кръст.

***

Така, бидейки маловерни, отхвърляме благодатта, силата и Божията защита, които спохождат тези, които изпълняват Неговите заповеди.

***

Ако Антихристът воюва срещу Христос, той го прави, защото Христос е Христос Разпнатия, а това означава и Възкръсналия. Антихристът, като лъже-месия и лъже-пророк ще обещае на хората земен рай, спасение без кръст. Но как може да съществува рай без любов и любов без самоотречение? Бунтът срещу егоизма е най-радикалният бунт в света.

превод: Мартин Димитров

Реклама