На 1 ноември Православната църква в Гърция отбелязва с особени почести празника на преподобния Давид от остров Евбея. За духовно ободрение на читателите публикуваме някои от чудесата, които е извършил в Евбея преподобни Давид, още докато е бил жив:

Веднъж през лятото отивал в Каристо по манастирски дела. Една вечер замръкнал близо до до с. Дистос и се спрял да си почине от изнурителното ходене. Но тъй като имало голямо множество комари, които безпокояли хората и не ги оставяли да спят, то те търсели спасение по пещерите или високо в планината. Жителите на селото като видели преподобни Давид изтичали при него и като паднали в краката му, го умолявали да се помоли на Господа да ги избави от тази беда. Светията виждайки тяхното благочестие и насълзените им очи, след като ги поучил за спасение на душите, им казал да имат надежда на Бога и се помолил така: „Господи Иисусе Христе Боже наш, Ти Който освободи израилтяните от робството на фараона и им подари обетованата земя, така освободи и тези Твои раби от примките на мисления фараон (дявола) и от многото комари, за да славят Името Ти и да се уповават винаги на Теб, Святий Царю, надежда на тяхното спасение. “ Още докато завършвал молитвата и цялото множество комари отлетяло към морето и се издавило в него. Това чудо се разчуло на много места.

Веднъж като отивал в някакво село, което се казвало Елевсис, за да проповядва на жителите му, го настанили у един християнин. Този като искал да се погрижи добре за преподобния след другото ядене, за да го зарадва сложил на масата тиква, която обаче била наранена. Като я опитал блаженият разбрал, че е толкова горчива , че не може да се яде, домакинът се притеснил много, а светията се помолил тайно на Бога да премахне горчивината и това се случило веднага. Тогава казал на домакина: „Яж сега, чедо, сладка е, много е сладка“ и като се убедил в това  християнинът въздал слава на Бога и разказал на всички за това чудо.

Друг път пък когато преподобният отивал в Зитуни (Ламия) някакъв агарянин го срещнал на пътя и го ударил по гърба с пръчката, която била в ръката му. Светията нищо не му отвърнал, но ръката на агарянина изсъхнала на часа и останала неподвижна, тогава агарянинът като научил къде е отседнал светията, отишъл там с други агаряни и като плачел горчиво молел светията да го изцери. Веднага преподобният рекъл: „Нека бъде изцелена ръката ти със силата Божия.“ И о, чудо ръката му станала здрава като преди! Изцеленият донесъл много пари, за да благодари, но преподобният му ги върнал казвайки му: „Иди да дадеш милостиня на просяците, а ти повече не прави лошо.“ Така се прослави преподобния като верен служител и раб Божий, достоен за Христа Бога , правейки чудеса за слава Божия на вярвящи и невярващи!

Молитвите му да имаме!

превод: Руска Георгиева

Реклама