Варненското сдружение „Отвори очи“, което поддържа дейността на Православния център за духовно обгрижване на наркозависими младежи „Св. Боян Енравота“, стартира в интернет пространството свой сайт на адрес www.otvoriochi.org. От новия сайт можете да се информирате подробно за всичко актуално, свързано с дейностите на сдружението, както и за неговата история, организационна структура и текущи проекти.

Ще намерите и подробни насоки как можете да потърсите помощ за самите вас или за ваш близък, попаднал под наркотична или алкохолна зависимост.

Сдружение „Отвори очи“ реализира немалка част от своята дейност благодарение помощта на дарители и спомоществователи, като в сайта ще научите как точно и вие можете да се включите и да проявите своето милосърдие.

Реклама