Автор: митр. Павел Сисанийски и Сиатистки

Какво означава разводът? Нашата неспособност да обикнем. Това е основно разводът. Всичко останало са наши оправдания. Нашият провал да се обикнем. Погрешното разбиране, което сме имали за брака. Бракът не е живот, постлан с цветя. Проучете внимателно брачното последование. В него съществуват всички елементи и предпоставки, които, ако човек ги изпълни, ще стигне до пълнота в своята брачна връзка. Църквата от самото начало ни показва пътя: „Благословено царството на Отца…” и в онзи момент свещеникът с Евангелието прави кръстното знамение. Какво означава това? Основно три неща. Знаете ли, деца, за къде тръгвате? Не тръгвате към нещо непознато, а към царството Божие. Това е пътят на брака. Кой ще бъде вашият пътеводител в това пътуване? Св. Евангелие. Какво е вашето пътуване? Кръстно.

Казвам на младоженците, които женя „ако разбрахте, деца мои, днес трябва да умрете, трябва да умре вашият егоизъм. Всеки от вас тръгна от своя дом, дойдохте тук, сега си тръгвате заедно оттук и отивате във вашия нов дом. Много хубаво! Какво означава всичко това? – всеки от вас трябва вече да излезе от себе си, от това, което е било досега. Тук Божията благодат ви съедини”. В бракосъчетанието в определен момент хващаме ръцете на младоженците, съединяваме ги и аз им казвам: „виждали ли сте два ключа, които са закачени на една халка? Където и да се намират, те винаги са заедно. Дали са в нашия джоб, дали са паднали на пътя или сме ги хвърлили в морето, винаги ще бъдат заедно, защото халката ги обединява. Но ако паднат от халката, е много съмнително дали ще бъдат заедно един до друг. Коя е халката? Божията благодат. Сложете и двамата ръцете си, сложете сърцата си в Божията ръка. Бог не ни дърпа насила, Той простира ръката Си и ако вие доброволно подадете вашите ръце, Бог ще ви съедини в съвършено и свято единство и така ще вървите напред”.

Когато в Гърция бе установен гражданският брак, аз ликувах. Казах си „най-накрая ще избегна терзанието да женя хора, които не знаят какво правят!”. Върви в общината и където искаш! Но не и тук! Защото това място тук е за тези, които знаят какво искат и вярват в това, което правят.

Един развод може да има много поводи, но причините за него са малко. Как двама млади човека се подготвят преди да се оженят? От това ще разбереш какво ще бъде продължението. Колко добре се познават? Или колко дълбоко не се познават? Много пъти съм чувал коментара „не беше така в началото!”. Така е било, детето ми, но ти не се го видял. Годежът не е някакъв наивен период, в който гледаме как да си прекараме добре. Той именно е период, в който хората говорят сериозно за своето бъдеще, виждат дали имат съгласие, дали си подхождат, дали имат същата посока в своя живот, дори понякога в неща, които изглеждат  по-лесни.

Веднъж казвах на двама млади хора, които имаха връзка помежду си: деца, разделете се сега, защото (ако не го направите сега) утре ще се разделите! Ама, защо? защото няма никаква връзка между вас. Интересите на единият са напълно различни и конкретни, а тези на другия са – децата използват тази дума – „баластра”. Не след дълго ще започнеш да я ревнуваш  и не след дълго ще започнеш да й дотягаш. Затова не правете грешки! За щастие те навреме се осъзнаха. Защото е изключително важно да виждаш истината. Лесно е да кажеш обичам те и обичаш ме!, но е трудно да го живееш. Ние се научихме, че любовта се въплъщава. Ако не се въплъщава, тогава именно не напредва.

В крайна сметка, разводът означава крах. Въпросът обаче е как третираме един развод? Учим ли се от нашите грешки? Разбрахме ли защо стигнахме дотук? Първо на първо имаме ли съзнание, че се провалихме? И не се провалихме случайно, а се провалихме по конкретни причини, ясни и видими, или смятаме, че  единствено другият е виновен? На младоженците, които женя, им пожелавам: „деца мои, пожелавам ви във вашия живот да се научите винаги двамата да сте тези, които грешат. Защото, ако смятате, че само другият греши, нещо не върви добре между вас”.

Женя се означава приемам другия така, както е, защото го обичам. Женя се означава, че се подвизавам, правя всичко, за да доставя радост на този, който обичам. Следователно, съществува общо пътуване  на двамата, тоест това, че другият ме приема не поражда имунитет за моя егоизъм, след като ме приема такъв, какъвто съм. Той те приема, защото те обича, но ти обичаш ли го? Тогава се поправи. Тогава, след като виждаш, че нещо дразни другия, го поправи. Когато чувам хора да казват „аз съм си такъв, аз съм такава, не се променям!”, им казвам – „грешка бе, че се оженихте, защото когато някой обича, се променя!”. Не се променям означава не обичам. Останалото е излишно…

превод: Константин Константинов

Реклама