Автор: монах Моисей Светогорец

Кризата на времената води до пробуждане и провокира към размисъл. САЩ водят войни, призовавайки Бога. Европа системно се дехристиянизира. Ислямът устойчиво се простира. Русия забогатява. Икономиката се обожествява. Определени хора употребяват религията, за да удовлетворят нуждите на други. Появява се едно достатъчно подменено Християнство. Религиозната десница господства в САЩ. Европа се напълни с минарета.  Арабският фундаментализъм се увеличава. Между християни се сключват профанни съюзи. Т. нар. религиозни войни обикновено имат политически причини. По време на Първата Световна Война бяха убити хиляди единоверни французи, англичани и германци.  Заради налагането на комунизма бяха екзекутирани милиони човеци.  Насилието през 20 век достигна своя зенит. На мястото на комунизма дойде обожествената американска икономика. Тероризмът през 21 век продължава интензивно. Зад религиозните конфликти се крият користни интереси. Враждебни актове по Светите земи, в църкви и поклоннически места. Римокатолиците се потрудиха за падането на комунизма, както подчертава И. Митсиос.

Религията понякога влияе положително на политиката. Православието има дълбок смисъл, който може да допринесе за изправянето на човеците. Религиозното чувство навсякъде е във възход.  Въз основа на проучвания религиозното чувство не намалява, въпреки че това се очакваше. Религиозната вяра нараства значително в Южна Америка.  Никой не възразява срещу съжителстването на християни и мюсюлмани, но съществува сериозно възражение срешу унищожителния синкретизъм. Очевидно религията и културата излизат по здрав начин на сцената.  Само така може да се постигне мирното съжителстване и световният мир.

Старата битка между Запада и Изтока е централен проблем. Историята, културата и религията в ръцета на хора с предразсъдъци се превръща в бомба. Западът страда от високомерие и забогатяване, въпреки че казва, че вярва в Евангелието, и оставя Изтока да гладува и дечицата да умират.  Ислямистите захраниха тероризма. Влизането на Русия в Афганистан и на САЩ в Сърбия са черни моменти. Милитаризмът винаги е антихристиянски. Съвременният тероризъм се подхранва от исляма. В Европа днес има 15 милиона мюсюлмани, които малко или много са посветени на своята религия. Острата полемика на Исляма ще създаде насилствени реакции. В САЩ съществува бум на религиозността в многобройните християнски изповедания и религии. Религиозният фундаментализъм вилнее.

Ислямският, еврейският, индуисткият и по-малко християнският фанатизъм създават невинни жертви. Фанатизмът е съществувал навсякъде и винаги и за съжаление го има и днес. Секуларизацията на стара Европа, нейната дехристияницазия,  изоставянето на нравствените ценности я обезсилват и не я укрепват. Религията е лекарство, а не отрова. Религиите не трябва да  воюват, а да решават реално проблемите. Незачитането на религията е мрачен нихилизъм. Ролята на чистото Православие може да бъде значима и да повлияе Европа.  Православието е върховната истина, актуална за съвременния свят, мощно преживяване, истинско знание, жив опит и същностна връзка с Бога…

превод: Константин Константинов

Реклама