Както ви информирахме по-рано днес, от печат излезе сборника с беседи на Месогийския митр. Николай, който във Варна засега може да бъде закупен от книжарницата при ДПЦ „Св. архангел Михаил“. Силно впечатление прави един пасаж от предговора на книгата, където се цитира словото на митр. Николай при ръкоположението му за епископ и свидетелства за духовната му настройка, с която той поема своето служение:

„Макар да ставам епископ, съзнателно аз избирам монашеския образ на живот. С такава цел съм тръгнал и с такава искам да изпълня земния си дълг, с такова наследство искам да поема по вечния си път. Затова публично заявявам желанието си – включително и към нашите граждански властници: не гледайте на мене като на висш служител в държавата с месечна заплата и допълнителна за празниците и за летните отпуски, с присъствие на вечери, приеми, паради и откривания.

Думи като заплата, пенсия, лична собственост, осигуровки, ваканции, лични приятелства и пр., които нямат никаква връзка с монашеския живот, ще се постарая да останат чужди на речника на личното ми житие. В сърцето ми е залегнало убеждението, че свещеникът трябва да е най-бедният сред вярващите, а епископът – най-бедният сред свещениците. Първото няма да го наложа на никого; второто обаче за мене е неоспорим принцип и жизнена цел, които не трябва да се погазват.

Не искам да ми се плаща, а само да се раздавам, нито да имам сигурност в земните банки (на грц. „трапеза“), но да имам сигурна светата трапеза; нито да си отпочивам в красиви кътчета на този свят далече от трудностите и мъките на моето паство, а да търся покой в горнилото на изпитанията на всички нас. Животът, който си желая, не искам да прилича по великолепие на ръкоположението ми за епископ, но по скромност и търсене на мистична дълбочина да се уподоби на обстановката при монашеското ми пострижение“.

Реклама