Автор: св. Исаак Сириец

Когато поискаш да направиш някое добро дело, най-напред се подготви да се справиш с изкушенията, които ще дойдат срещу тебе. Понеже врагът (дяволът), когато види, че някой започва с топла вяра един богоугоден живот, обикновено го подлага на различни и страшни изкушения, та от тях човекът да се разколебае и да остави доброто си намерение. И Бог допуска да паднеш в изкушение и да захлопаш на Неговите врати (на милостта), за да вкорениш в ума си, поради страха от скърбите… спомена за Него, както и за да се приближиш до Него с молитвите си, така, че да се освети сърцето ти от постоянния спомен за Него. И когато Го повикаш, ще те чуе. И така ще познаеш, че Бог е Този, Който те избавя. Тогава ще почувстваш присъствието на Онзи, Който те е създал и те укрепва, и те защитава.

Защото Божият покров и промисъл прегръщат всички хора. Но те не се виждат, освен от онези, които са очистили себе си от греха и постоянно са прилепени към Бога. Към тях по особен начин се откриват Божията помощ и промисъл, когато попаднат под големи изкушения заради истината, понеже тогава се чувстват много чисти в ума си.

Някои, като видяха (помощта) и с телесните си очи, в зависимост от изкушенията, се увериха по този начин в Божията подкрепа, като бяха подтиквани от нея към благородни дела, както четем за Иаков, и Иисус Навин, и трите отроци, и апостол Петър, и другите светии, които са се подвизавали за Христа.

За тях (божествената помощ) беше очевидна и имайки човешки лик, им даваше храброст и ги подготвяше за борбата на благочестието. Също и отците, които живееха в пустините и изгониха демоните от там, като те се превърнаха в жилища на ангелите – и на тях постоянно им се явяват светите ангели и по всякакъв начин им помагат и ги подкрепят във всичко, и се застъпват за тях и ги избавят от изкушенията, които дивите демони предизвикват. Но и до днес не се отдалечава Божията помощ от тези, които цялостно са се посветили на делата, които са Нему благоугодни, а се намира близо до всички, които Го призовават.

източник: amvon.mk, превод: Мартин Димитров

Реклама