Автор: о. Дионисий Тацис

Мнозина днес търсят старец, комуто биха доверили решаването на проблемите си. Такива хора искат да намерят новия старец Паисий, който да има една всеобхватна и безгранична любов, който да бъде надарен със свят живот и дар на молитвата, чрез която да прави безброй чудеса. Те издирват известните свещеници, за да се запознаят с тях, а в себе си съжаляват, че не им е била дадена възможността да се запознаят със стареца Паисий, докато той е бил все още жив.

Отговорите, които най-често получават тези хора, ги утешават, че Бог отново ще изпрати добродетелни старци, които ще ни подкрепят. Разбира се, това им вдъхва надежда, но нашите братя и сестри искат да се справят с проблемите си на момента, а не в бъдеще. Това може да се види от тона на гласа им, от болката им и от сълзите им.

Доста често хората се уповават на молитвите на другите, като забравят, че и тяхната молитва, ако излиза от чисто сърце, ще бъде чута от Бог. Отношенията с Бога не тряба да се осъществяват чрез посредник. Всеки един от нас трябва да се моли, да се бори духовно, да спазва Евангелските заповеди и да моли за помощ онези, които биха му помогнали. Следователно, ако някой брат или сестра в немощ стане безразличен и ленив, трябва да се съживи и да потърси Божия път!

Забелязал съм, че много от книгите, които са написани за днешните старци са насочени повече към чудесата, които те са направили, отколкото към поученията им. Това е нещо, което трябва да бъде поправено. Целта на едно чудо е разпознаване светостта на един човек, докато количеството на чудесата няма голямо значение. Какво означава едно чудо и какво сто чудеса? Нима не е същото? Не бива да забравяме, че Христос е Този, Който върши чудесата чрез Своите избраници. Ако Христос прецени, че едно чудо, което бива търсено от някой човек, няма да помогне на неговата духовност, Той не би извършил чудото.

Нашето внимание най-вече трябва да бъде насочено към наставленията и учението на старците. Ние трябва да се учим от тях, да съзерцаваме техните поучения, да се впечатляваме от значението им и да ревнуваме цялостно и без погрешни тълкувания да ги изпълняваме, като бъдем уверени, че те първо са изпитали върху себе си всичко онова, на което ни учат. Техните наставления произлизат от техния опит, и именно заради това, те променят по един свят начин добронамерените ученици, които посяват тези святи семена в почвата на душите си, напредвайки в живота с Христа. Скоро ще открием, че пътят на старците трябва да стане наш път, а техният опит да бъде наш опит.

Не е достатъчно да бъдем само запалени по старците, а в същото време да насочваме живота си по различни от техните пътища. Ние трябва да бъдем техни смирени подражатели. А те нека да бъдат светли примери в нашия духовен живот.

превод: Мартин Димитров

Реклама