Автор: архим. Андреас Конанос

Ти се задавяш в мисли, които те карат да виждаш всичко в живота в черно. Недоумявам  защо правиш това, недоумявам и определени пъти си поставил като цел в живота си да мислиш постоянно за неприятните неща, да виждаш всичко наопаки и отчаяно.  Казват ти: „Имаш дом!“ А ти:  „Какво като имам? На мене ми липсва това и това!“- Имаш дом!  Всеки ли има дом? Плащаш ли наем? Твой е? Твой е! И пак не  го оценяваш. И дори да живееш под наем – лесно ли всеки днес да наеме дом? Не го оценяваш, не го разбираш. Знаеш ли какво правиш сега? Сякаш казваш – „Боже мой,  не разпознавам Твоя дар, не го разбирам, не го ценя!“ И предизвикваш Бога, предизвикваш самия живот да ти вземе този дар, не от отмъстителност, а защото  вижда, че дарът е загубил своята цел.

Ако дарът, който Бог ти изпраща, за да те направи по-чувствителен, по-мек, по–признателен, по-смирен, по-доволен, по-спокоен човек, не те прави такъв, тогава защо да го имаш? И Бог казва: „Донеси го, остави го,  донеси  го да ти го взема малко – не защото не искам да ти го дам. Аз искам да ти дам и други, но не можеш да задържиш малкото и да ти дам многото? И не мисли, че понеже имаш малко или много, ще си по-щастлив.“ Хленчещият е хленчещ и с много,  а щастливият и спокойният е такъв и с малко. Това, което казва св. ап. Павел – „Научих се да живея и с много, и с малко. И в лишение да съм, и на изобилие да се наслаждавам. Във всичко да съм доволен. Намирам такива помисли, привеждам ги в мене и не се оплаквам.“ Спри жалването.  Научи се да благодариш на Бога дори за нещата, които се случват наобратно в живота ти. Как да стигнем момента, където един човек казвал: „Благодаря Ти, Боже, че имам рак!“ Тука аз не благодаря, че имам здраве! Как да благодаря, че имам рак? Друг казвал: „Благодаря Ти, Боже, че се разболях!“ Защо го казва, след като се е разболял?: „Да, но болестта знаеш ли колко ме поучи, леле! Научих се на търпение, любов, смирение, молитва, незлопаметност, надежда, вяра, мислене  за смъртта, надеждата във възкресението – всичко това го научих от рака. Не е ли дар?“ И другият го изгледал.  И другият има всичко, пращи от здраве, но душата му била в униние. Знаеш ли какво е да имаш здраве и да имаш униние? Знаеш ли какво е да имаш всичко и да не знаеш какво ти е виновно и какво ти липсва и постоянно да се жалваш в живота? Ама казва: „Аз, отче, се разведох, скарах се с мъжа си, жена ми не ме иска, ще се разведем – е как да бъдем доволни?“ Но и тези неща – ако вложиш проблемите в Божия ум и помолиш Бога да ти каже Неговата мисъл, ще направи така, че да разбереш, че и за тези неща трябва да кажеш: „Благодаря!“. Казвам ти го. Навярно не можеш да го кажеш  днес, защото не можеш, защото, ако раната е прясна, и раздялата е отскоро – не можеш да разбереш, че дори това  е било за твое добро, т.е. това, което ти се е случило. Казвам ти го, истина ти казвам. Благодеяние е.

Благодарим Ти за всички видими и невидими благодеяния. Всичко в живота е дар от Бога. Но не си видял така нещата. Не си ги видял. „Мъжът ми липсва половин година по корабите и аз какво съм виновна да се лишавам от него и да съм сама и да  се притеснявам“ – казвала една жена. След това старец Паисий говорил на тази жена и й припомнил нейната неблагодарност, защото била забравила: „Защо си такава? Сещаш ли се, когато беше млада и се косеше и казваше: Боже мой, искам да стана монахиня и защо да не стана калугерка и да не се посветя на Тебе? Не го ли казваше?“ –  „Казвах го, но след това в мене надделя това – хайде да се оженя, защото не мога!“ –  „Добре. Бог е чул молитвата, когато каза, че  искаш и двете и не знаеше какво да избереш.  А сега негодуваш.“ – „Е как да не негодувам, след като мъжът ми отсъства половин година!“ – „Ама ти не се ли молеше да си сама като монахиня и след това казваше: да се оженя или да стана монахиня. Ето отговорът от Бога.“ И жената се шокирала и си припомнила, че наистина на младини молела Бога да направи едно от двете, но не знаела какво да реши и Бог я направил  калугерка  половин година, защото, когато мъжът й бил по корабите, тя живяла сама с децата си и така била посветена на Бога, на служение и себежертва, и другата половина от годината като съпруга със съпруга си и децата – водила нормален семеен живот, когато мъжът й половин година бил с нея. И тя казала: „Леле, имате право!“ – „Вместо  да негодуваш – й казал старецът – мисли!“

Ако помислиш правилно, ако се просветли умът ти, който е помрачен от скръб, от  депресия, от тревога, от умора, от този ропот и скорост, която имаш, защото някои по навик мислят постоянно за неприятните неща, така са свикнали и са се научили. Някои хора не понасят радостта. Не я понасят. Даваш им радост и не могат да разберат, че Бог им дава радост, не я асимилират, дълбоко в себе си не я искат. Не говоря лъжи. Казваш: „Възможно ли е някой да не иска радостта? Ама сериозно ли говориш? Ама всичко за това се борим – да се радваме!“ Когато обаче  радостта дойде да те намери –  някои чувстват  голяма сигурност с това да имат проблеми, да се занимават с проблеми, те да изпълват живота им, да имаме с нещо да се занимаваме! Можем да направим една кавга да мине денят. Не могат да свикнат с мира и спокойствието, с поправянето на проблема, затова виждаш хора, на които се решава даден проблем и след това търсят друг и самички  си създават проблеми. Не поради активност и съзидателност, а поради това недоволство, което имат, което отново иска  нов материал, за да недоволства. Иска да му дадеш материал да недоволства и го търси.

превод: Константин Константинов

Реклама