Автор: проф. д-р Здравко Пено

Светото тайнство Кръщение е съ-погребение и съ-възкресение с Христос, защото, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме (Рим. 6:3). Участието на новокръстения в смъртта и Възкресението на Христос е умиране за греха: ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот (Рим. 6:4). Затова влизането на новокръстените в Църквата се свързва с входа по време на Евхаристията. По този на­чин Кръщението получава истински смисъл, защото да се кръстиш означава именно да получиш правото на участие в евхаристийно­то събрание. Новокръстените трябва да пристъпят към Причастие, защото именно това е целта на Кръщението и залога за новия, ве­чен живот.

Из „Основи на православната вяра (Катихизис)“, Пено, проф. д-р Здравко М., превод от сръбски: д-р Свилен Тутеков, изд. „Синтагма“, Велико Търново, 2008 г., ISBN 978-954-92106-1-3. 

Реклама