Автор: проф. д-р Здравко Пено

Неразривна връзка с Евхаристията като тайнство на Бъде­щия век има и светото тайнство Елеосвещение (= Маслосвет). То е установено още в апостолско време и свидетелство за него нами­раме в Послание на апостол Иаков: Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вя­рата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят (Иак. 5:14-15). Елеосвещението в ранната Църква се извършвало преди Литургия, а помазването — след задамвонната молитва, т. е. преди самия отпуст на Литургията. Това тайнство се извършвало над болните в присъствието на всички, които са събра­ни на евхаристийното събрание. Така се целяло подчертаването на взаимната връзка между всички членове на Църквата и връзката между човешкото тяло и Тялото Христово[1].


[1] За връзката между светото тайнство Елеосвещение и светата Евхаристия вж. Μιλόσεβιτς, Ν. Ή θεία εύχαριστία ώς κέντρον της θείας λατρείας — Η σύνδεσις των μυστηρίων μετά της θείας ευχαριστίας. Θεσσαλονίκη, 1995 (докторска дисертация в ръкопис).

Из „Основи на православната вяра (Катихизис)“, Пено, проф. д-р Здравко М., превод от сръбски: д-р Свилен Тутеков, изд. „Синтагма“, Велико Търново, 2008 г., ISBN 978-954-92106-1-3. 

Реклама