Църковното настоятелство при храм “Свети цар Борис” – гр. Варна набира дарения в следните направления:

  • За текущи нужди на храмовата дейност
  • За подпомагане дейността на Неделното училище „Св. Климент Охридски“
  • Фонд за подпомагане обучението на семинаристи и студенти по теология
  • За подкрепа на вдовици и семействата им
  • За подпомагане развитието на църковния хор
  • За подпомагане на енорийския сайт
  • За подпомагане дейността на социалната кухня към енорията

Всички, които имат възможност да отделят своята лепта за слава Божия и развитие на дейностите ни, могат да го направят лично, като се обърнат към свещопродавците в храма или по банков път на следната сметка:

ТИТУЛЯР: ХРАМ СВ.ЦАР БОРИС – ВАРНА

IBAN: BG27STSA93000029134330

БАНКА ДСК

BIC: STSABGSF

ОСНОВАНИЕ: ДАРЕНИЕ ЗА … (ПОСОЧЕТЕ ЖЕЛАНОТО НАПРАВЛЕНИЕ)

Бог да благослови дарителите!
Реклама