Църковното настоятелство при храм “Свети цар Борис” – гр. Варна набира дарения в следните направления:

  • За текущи нужди на храмовата дейност
  • За подпомагане дейността на Неделното училище „Св. Климент Охридски“
  • Фонд за подпомагане обучението на семинаристи и студенти по теология
  • За подкрепа на вдовици и семействата им
  • За подпомагане развитието на църковния хор
  • За подпомагане на енорийския сайт
  • За подпомагане дейността на социалната кухня към енорията

Призоваваме всички, имащи възможност да отделят своята лепта за слава Божия и развитие на дейностите ни, да го направят лично или по банков път на следната сметка:

Титуляр: ХРАМ СВ. ЦАР БОРИС – ВАРНА

IBAN:

BIC:

ВАЖНО: в основанието трябва да напишете „Дарение“ и задължително да уточните желаното направление, където да се разпределят средствата.

Бог да благослови дарителите!