иконом Ясен Керчев – председател на Църковното настоятелство

църковни настоятели:

г-жа Гергана Кънчева

                                       д-р Никола Златарски

г-н Венцислав Николов

доц. д-р Мария Енчева

Реклама