С нас е Бог, разберете, народи, и се покорете: защото с нас е Бог!

Чуйте до краищата на земята: защото с нас е Бог!

Могъщи, покорете се: защото с нас е Бог!

И ако закрепнете, пак ще бъдете победени: защото с нас е Бог!

И какъвто заговор скроите, ще го разори Господ: защото с нас е Бог!

И каквато дума кажете, няма да се изпълни: защото с нас е Бог!

Няма да се убоим от това, което ви плаши, нито ще се смутим: защото с нас е Бог!

Господа, нашия Бог – Него свято ще почитаме и Той е нашият страх: защото с нас е Бог!

И ако на Него се надявам, Той ще ми бъде освещение: защото с нас е Бог!

И ще се уповавам на Него и чрез Него ще се спася: защото с нас е Бог!

Ето, аз и децата, които ми даде Бог: защото с нас е Бог!

Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина: защото с нас е Бог!

Върху вас, които живеете в страната на смъртната сянка, ще блесне светлина: защото с нас е Бог!

Понеже Младенец ни се роди – Син ни се даде: защото с нас е Бог!

Властта е на раменете му: защото с нас е Бог!

И Неговият мир е безкрай: защото с нас е Бог!

И ще Му дадат име Ангел на великия съвет: защото с нас е Бог!

Чуден Съветник: защото с нас е Бог!

Бог крепък, властител, началник на мира: защото с нас е Бог!

Отец на бъдещия век: защото с нас е Бог!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: защото с нас е Бог!

И сега и винаги и във вечните векове, амин: защото с нас е Бог!

С нас е Бог, разберете, народи, и се покорете: ЗАЩОТО С НАС Е БОГ!

Реклама