Кратка история на иконата

Света Богородица чрез нейната икона „Възпитание” е просияла с дивни чудеса над деца и юноши, трудно податливи на възпитание и учение, които след молитвено прозоваване на Божията Майка, представена на тази света икона, са показвали смайваща промяна в държанието си и във възприемчивостта на преподаваното им учение. Този акатист се чете за възрастване в добрата вяра, евангелска нравственост и положителни знания, и на всички подрастващи изобщо. Да създадеш физически едно дете не е трудно. Това могат и безсловесните. Трудно е да създадеш своите деца духовно, да ги възпиташ в християнската вяра и благочестие, да ги направиш достойни синове и дъщери на Небесния Отец – Бога и послушни чеда на Църквата на Неговия Син – Господ Иисус Христос, трудно е да изваеш от душите им съсъди на Светия Дух, в Когото изобилстват Неговите плодове: „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание”(Гал.5:22-23). За това е необходимо много труд, постоянство, търпение, кротост, благост и любов, но съчетани с твърдост, безстрастна строгост и най-вече – с пълно упование на Божията милост. Думата „възпитание” в широк смисъл означава даване на онази духовна храна, необходима за правилното  развитие и усъвършенстване на подрастващите по посока на доброто, на истината, на Бога. Както е невъзможно тялото да расте здраво и хармонично развито, ако му се дава храна само от време на време, така и човешката душа започва да гладува, жадува и боледува, ако й подаваме живителната храна и питие на вярата, на благочестието и Словото Божие, откъсачно и епизодично. И ако ние даваме храна на тялото си най-малко три пъти на ден, за да поддържаме живота му, как е възможно да запазим живота на душите на нашите деца, ако изобщо ги лишим от живата вода на християнската вяра, от „Хляба, слязъл на земята” (Йоан 6:51), който е Христос. А какво трябва да очакваме от нашите деца, ако сме ги лишавали от тези духовни трохи на Божията истина? И тъй, вие, родителите, „не дразнете чадата си, за да не падат духом” (Кол.3:21), „а ги възпитавайте в учение и наставление Господне” (Еф.6:4). Не създавайте вашите деца, за да ги лишите от техния пръв Приятел Христос! Не ги възпитавайте така, че да ги прогоните от Неговия дом, който е Църквата, и по този начин да направите от тях жители на ада, който и без това е пълен с нещастни човешки души! Оставете децата си да отидат при Христос, защото на такива е Царството Божие! (Марк 10:14) Така заради тях – децата, ще имаме надежда за спасение и ние, възрастните …

 Молитва към св. Богородица пред иконата Възпитание

О, Пресвета Владичице Дево Богородице, спаси и запази под Твоя покров моите чеда (имената), всички отроци, отроковици и младенци, кръстени и некръстени, и в майчината утроба носени. Облечи ги с честната риза на Твоето Майчинство, запази ги в страх Божий и в послушание на родителите им, умоли моя Господ и Твой Син, да им дарува полезното за спасението им. Поверявам ги на Твоите Майчински грижи, защото Ти си Божественият покров на Твоите раби!