Кратка история на иконата

Света Богородица чрез нейната икона „Възпитание” е просияла с дивни чудеса над деца и юноши, трудно податливи на възпитание и учение, които след молитвено прозоваване на Божията Майка, представена на тази света икона, са показвали смайваща промяна в държанието си и във възприемчивостта на преподаваното им учение. Този акатист се чете за възрастване в добрата вяра, евангелска нравственост и положителни знания, и на всички подрастващи изобщо. Да създадеш физически едно дете не е трудно. Това могат и безсловесните. Трудно е да създадеш своите деца духовно, да ги възпиташ в християнската вяра и благочестие, да ги направиш достойни синове и дъщери на Небесния Отец – Бога и послушни чеда на Църквата на Неговия Син – Господ Иисус Христос, трудно е да изваеш от душите им съсъди на Светия Дух, в Когото изобилстват Неговите плодове: „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание”(Гал.5:22-23). За това е необходимо много труд, постоянство, търпение, кротост, благост и любов, но съчетани с твърдост, безстрастна строгост и най-вече – с пълно упование на Божията милост. Думата „възпитание” в широк смисъл означава даване на онази духовна храна, необходима за правилното  развитие и усъвършенстване на подрастващите по посока на доброто, на истината, на Бога. Както е невъзможно тялото да расте здраво и хармонично развито, ако му се дава храна само от време на време, така и човешката душа започва да гладува, жадува и боледува, ако й подаваме живителната храна и питие на вярата, на благочестието и Словото Божие, откъсачно и епизодично. И ако ние даваме храна на тялото си най-малко три пъти на ден, за да поддържаме живота му, как е възможно да запазим живота на душите на нашите деца, ако изобщо ги лишим от живата вода на християнската вяра, от „Хляба, слязъл на земята” (Йоан 6:51), който е Христос. А какво трябва да очакваме от нашите деца, ако сме ги лишавали от тези духовни трохи на Божията истина? И тъй, вие, родителите, „не дразнете чадата си, за да не падат духом” (Кол.3:21), „а ги възпитавайте в учение и наставление Господне” (Еф.6:4). Не създавайте вашите деца, за да ги лишите от техния пръв Приятел Христос! Не ги възпитавайте така, че да ги прогоните от Неговия дом, който е Църквата, и по този начин да направите от тях жители на ада, който и без това е пълен с нещастни човешки души! Оставете децата си да отидат при Христос, защото на такива е Царството Божие! (Марк 10:14) Така заради тях – децата, ще имаме надежда за спасение и ние, възрастните..

Акатист пред иконата на Св. Богородица – Възпитание

КОНДАК 1

На Тебе Богородице, поборница – воевода и Блага Възпитателка на християнския род, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности освободи моето чедо, та със сълзи да извикам към Тебе: възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на вечните блага.

ИКОС 1

Пресвета, измоли от Своя Син и Бог да изпрати на моето чедо Ангел от небето, така както и при Тебе беше изпратен пазител крепък – Гавриил Ар¬хангел и ме удостой да извикам към Тебе това:

Възпитай чедото ми да стане земен ангел.

Възпитай чедото ми да стане небесен човек.

Възпитай чедото ми да Ти стане угоден във всичко.

Възпитай чедото ми да придобие съкрушен дух и сърце

Възпитай чедото ми да стане Твой раб.

Възпитай чедото ми да Ти зове: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!“.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

 

КОНДАК 2

Пресвета, Ти виждаш моето майчинско моление за чедото ми; от Тебе едничката прося помощ: вземи го под Своя честен и милосърден покров, за да възпея Богу: Алилуя!

ИКОС 2

Богородице, изпрати на чедото ми разум как най-добре да Ти послужи и да изпълни сърцето си с Небесната премъдрост; дай му само нея да възлюби, а всичко земно да презре. На мене пък не забранявай да Ти викам така:

Възпитай чедото ми да бъде мъдро като змия и незлобливо като гълъб.

Възпитай чедото ми да придобие разум за вършене само на доброто и да отбягва всеки грях.

Възпитай чедото ми да придобие мъдрост в борбата срещу дяволските коварства.

Възпитай чедото ми да възраства в познанието на премъдростта на Вечното Царство.

Възпитай чедото ми да устрои мъдро живота си по образеца на светиите.

Възпитай чедото ми хранейки го с млякото на съкровената Премъдрост Божия, и само Нея да търси през целия си живот.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК З

Пресвета, силата на Всевишния нека да осени моето чедо заради Твоето непрестанно ходатайство пред Твоя Син и познавайки по това Твоето майчинско милосърдие към всички, с вяра да прибягваме към Тебе, хвалейки Бога: Алилуия!

ИКОС З

Богородице, имайки от Бога своето чедо, не искам да го видя един ден във вечната мъка, а записано в Книгата на Живота и наследник на вечния живот.

Затова, Пречиста Дево, приклони ухо към моето моление, защото Ти викам:

Възпитай чедото ми да избегне вечните мъки.

Възпитай чедото ми да наследи вечния живот.

Възпитай чедото ми, да премине живота си в покаяние.

Възпитай чедото ми повече от всичко да придобива благодатта на Светия Дух.

Възпитай чедото ми да се стреми първом към Царството Небесно.

Възпитай чедото ми така, че да бъде записано в Книгата на Живота.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 4

Пресвета, имайки в себе си буря от помисли на съмнение, дали ще пожелаеш да въведеш моето чедо във вечния живот, ридая, но като си спомня за Твоите пребогати милости, с упование и сърдечно умиление пея на Твоя Син: Алилуия!

ИКОС 4

Богородице, като чух гласа Ти, говорещ на Твоя Син: „Всички човеци, които си Ми предал като Мой дял, ще запазя во веки“, простирам ръце и сърце към Твоето милосърдие и Те моля да приемеш моето чедо в числото на Своите раби и да изпълниш тези мои прошения:

Възпитай моето чедо като го причислиш към Твоя преславен дял.

Възпитай моето чедо заедно с всики Твои светии.

Възпитай моето чедо да стане раб, който изпълнява всички Твои заповеди.

Възпитай моето чедо да върви по тесния път на заповедите на Твоя Син, водещ до Горния Йерусалим.

Възпитай моето чедо да търси помощ единствено от Тебе.

Възпитай моето чедо да шествува в живота вечен.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 5

Утренната звезда, сиреч Твоя Син, Пресвета Дево, нека да възсияе с незалязващата Си светлина в сърцето на моето чедо, за да възпее Богу: Алилуия!

ИКОС 5

Богородице, като виждаш моето прилежно моление, което възнасям за Твоя слава, като тамян благовонен, не отвръщай лице от моето чедо дори и ако то се отвърне от Тебе, но чуй словата от моите уста, които викат към Тебе:

Възпитай моето чедо с бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно.

Възпитай моето чедо с плачещите за греховете си, защото те ще се утешат.

Възпитай моето чедо с кротките, защото те ще наследят земята.

Възпитай моето чедо с гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Възпитай моето чедо с милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

Възпитай моето чедо с чистите по сърие, защото те ще видят Бога.

Възпитай моето чедо с миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 6

Пресвета, целият християнски свят проповядва Твоето всегдашно застъпничество за сираците, вдовиците и майките, които се молят за своите чеда и зоват към Бога: Алилуия!

ИКОС 6

Богородице, възсияй с лъчите на благодатта душата на моето чедо, та просветено от Тебе свише да види пътя, водещ към вечния живот и да го последва, запазван под Твоя всемощен покров, и така да достигне Царството на ТВоя Син, където е безкраен живот и заради който Ти зова това:

Възпитай моето чедо в светлината на духовния мир, за да свети светлината му пред хората и те, като видят добрите му дела, да прославят Небесния Отец.

Възпитай моето чедо да се просвети от Твоя Син и в Неговата светлина да види истинската светлина, и да насочи стъпките си към Него.

Възпитай моето чедо да отправя винаги сърдечните си очи към Създателя на всичко.

Възпитай моето чедо да следва утренната звезда, която е Твоят Син, и така да достигне обителта на праведниците.

Възпитай моето чедо да пребъдва в кротост, благоговейно мълчание и страх от Славата Божия.

Възпитай моето чедо да обича Теб и Твоя Син не само с ум, но и със сърце.

Възпитай,  Владичице,  моето чедо (името) че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 7

Владичице, желаейки вечното спасение на моето чедо, аз със сълзи предстоя пред Твоята честна икона и ти се моля да не презреш молението на мене, викащия към Твоя Син: Алилуия!

ИКОС 7

Богородице, чрез дивния и неизследим Промисъл на Твоя Син привлечи моето чедо с Твоята милостива десница под Своя благодатен покров, и аз усърдно ще Ти викам:

Възпитай моето чедо да търси първом Царството Божие и Неговата правда.

Възпитай моето чедо да влезе през тесните врати, водещи във вечния живот.

Възпитай моето чедо навсякъде да изпълнява волята на Твоя Син и Бог.

Възпитай моето чедо, нито да казва, нито да помисля хула срещу Светия Дух.

Възпитай моето чедо да бъде сред малкото Твои избраници.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 8

Странствайки в тази земна долина на плача, многоскърбна и многометежна, къде да намери моето чедо отрада и утешение освен в Тебе, Пречиста? Ти го съпътствай и изведи на път истински, за да въззове към Бога: Алилуия!

ИКОС 8

Богородице, Ти си за всички милваща Майка, и аз дръзвам да искам да бъдеш Майка и на моето чедо. Ето, поверявам го в Твоите ръце и със смирение Те моля:

Възпитай моето чедо да бодърствува и се моли, за да не падне в изкушение.

Възпитай моето чедо да бъде милосърдно, както е милосърден и Небесният Отец.

Възпитай моето чедо в умиление младенческо, защото на децата е Царството Божие.

Възпитай моето чедо да счита себе си за най-малък, та велик пред Бога да се нарече.

Възпитай моето чедо да пази Словото Божие, за да стане съобщник на райското блаженство.

Възпитай моето чедо да пребъде в блага надежда за Царството Небесно.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 9

Пресвета, изпълни с всяко добро душата и сърцето на моето чедо, подавайки му от Твоите щедрости всичко, от което се нуждае, за да казвам Богу: Алилуия

ИКОС 9

Богородице, избави моето чедо от всяко общение със   суемъдрите   витии,  които клеветят Твоето всемощно застъпничество и погледни на мене, която вярно Ти викам:

Възпитай моето чедо в целомъдрие и послушание.

Възпитай моето чедо да бяга от утешенията на света и прелестите на този век.

Възпитай моето чедо да се отклонява от злото и да върши доброто.

Възпитай моето чедо да стори добър плод на покаяние.

Възпитай моето чедо да обича и да се моли за своите врагове.

Възпитай моето чедо съвършено както е съвършен нашият Отец Небесен.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага

КОНДАК 1О

Пресвета, Твоят Син като поиска да спаси света, дойде от Небето да призове не праведниците, а грешниците към покаяние. Затова помоли се на Твоя Син за моето чедо, та спасено чрез Тебе да въззове към Бога: Алилуия!

ИКОС 10

Небесна Царице, бъди несъкрушима стена за моето чедо, та под Твоя блажен покров да може да извърши множество добри дела, и аз да Те възпея.

Възпитай моето чедо да познава волята на Твоя Син и Бог и да я изпълнява.

Възпитай моето чедо да възненавиди греха и всяко беззаконие.

Възпитай моето чедо да обича доброто и всяка добродетел.

Възпитай моето чедо в чистота непорочна.

Възпитай моето чедо да възхожда нагоре по лествицата на своя живот всеки ден.

Възпитай моето чедо в скърбите си да отправя взор към Твоето милосърдие.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 11

Пресвета, като възпяваме винаги Твоето непобедимо застъпничество, моля Те: с Твоята благодат удостой моето чедо да отвори уста, за да възпее Богу: Алилуия!

ИКОС 11

Богородице, направи живота на моето чедо като светлоприемна свещ – да гори от любов към Тебе и Твоя Син и ближния ден и нощ, и не презирай мен, който Ти викам:

Възпитай моето чедо да Те обича от цялото си сърце и помисъл.

Възпитай моето чедо винаги да гледа с надежда към кръста и страданията на Твоя Син.

Възпитай моето чедо да отваря устата си само за похвала и прослава на Твоята благост.

Възпитай моето чедо да очаква пришествието на Твоя Син със сълзи на покаяние.

Възпитай моето чедо в трезвена и непрестанна молитва.

Възпитай моето чедо да предстои пред Тебе винаги в благоговение.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 12

Пресвета, напой сърцето на моето чедо с неизказаната благодат на Светия Дух, за да възлюби само Твоя Син и Бог, и Тебе, Пресвета, та като въздигне ум и чувства към небесното, да възпее Царя на всичко: Алилуия!

ИКОС 12

Богородице, като възпявам Твоето милосърдие, с което милваш и храниш моето чедо, моля Ти се: не преставай да ходатайстваш за него пред Твоя Син, защото вярвам, че всички Твои молитви са чути, и изпълни тези мои просби:

Възпитай моето чедо да се изпълни със Светия Дух.

Възпитай моето чедо да се намери отдясно на Твоя Син при Неговия Съд.

Възпитай моето чедо да проживее свято всичките си дни.

Възпитай моето чедо да пребивава със силата на Духа Божий, твърдо на верния път.

Възпитай моето чедо да прекара живота си в сълзи и стенания заради греховете си.

Възпитай моето чедо да гладува и жадува единствено за Светия Дух.

Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

КОНДАК 13

О, Всевъзпявана Майко на Пресладкия Иисус! Приеми това малко акатистно моление за моето чедо Като духовно благоухание и го приеми под Твоя милосърден покров! Още му дарувай да мисли, да разумява, да слуша, да казва и върши само онова, което приближава към Тебе и Твоя Син, и което би спомогнало за вечното спасение. Изпрати му в този временен живот всичко полезно за спасението на душата му, та да въззове към Бога: Алилуия, Алилуия, Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти, след това се прочитат икос 1 и кондак 1).

 Молитва към св. Богородица пред иконата Възпитание

О, Пресвета и Преблагословена Майко на Пресладкия Господ наш Иисус Христос, Дево Богородице! Ето, пристъпвам към Тебе с упованието, че ще получа от Тебе пребогати милости, защото Ти си Майка на милосърдието. Приеми просбата ми за моето чедо (името), което ми даде Господ, и ако искаш, вземи го под Твоя непобедим от всеки враг и противник покров на благодатта и го причисли към лика на Твоите избраници. С дадената Ти благодат привлечи го в числото на Своите раби, за да има в този временен живот за стълп и утвърждение към Истината на Светата Църква, Твоят Син и Тебе, Пречистата.

Нека целият му живот да бъде светилник, който пламти с огъня на Твоето майчинско милосърдие. Нека Царството Небесно на Твоя Син да бъде за него едничкият бисер, заради който да остави всичко земно.

Дай му да Те възлюби, заедно с Твоя Син така, както Ти си възлюбила Своя Син и нас заблудените. Дай му онова смирение, заради което Бог Те възнесе по-високо от небесата; дай му послушание, за да последва чрез него Твоя Син и Бог, Който биде послушен на Своя Отец Небесен дори до смърт; дай му премъдрост, за да достигне Небесното Царство и да види в края на вековете Горния Иерусалим; дай му да възраства духовно във всяко време, защото само възрастналите духовно ще влязат в светите обители на Рая; дай му крепка вяра в Твоето ходатайство, надежда на Твоето неизказано милосърдие и пламенна любов към Тебе и Твоя Син и ближния; дай му да гледа винаги страданията на Твоя Син, и така го избави от вечните страдания. О, Дево, не преставай да се молиш пред Престола на Царя на всички за моето чедо (името), и Твоят Син що склони на молбите Ти, и ще запише името на моото чедо в книгата на живота. Изпълни сърцето му с чувство на покаяние и съжаление за сторените грехове, за да ги оплаче с горчиви сълзи, просейки помилване. Направи душата му отзивчива за всяко добро дело и да отблъсква всяко беззаконие. Дай му нищета на духа, възвеждаща в Царството Божие; стори от очите му извор на сълзи, който да отвори сърдечните му двери за приемане на Светия Дух, Утешителя. Насади кротост в сърцето му, защото кротките ще наследят земята. Удостой го, да гладува и жадува единствено за правдата на Царството Небесно, за да се насити с благодатта на Светия Дух. Дарувай му Твоето милосърдие, за да милва всеки човек и всичко, което е сътворил Вседържителят, казвайки: „Милост искам, а не жертва, защото милостивите ще бъдат помилвани“. Очисти сърцето му от всяка сквернота, съзиждайки в него скиния за Пресветата Троица и така той да пребъде в Бога и Бог в него. Дай му непрестанно прилежание за вършене на добри дела и винаги да Те хвали. Изпрати му добри наставници, за да преуспява в християнския живот и ходенето по Бога. Отвори ума му да разбира и приема Божественото, а затвори ушите, устата и всичките му душевни сили за всичко бесовско и греховно. Укрепи волята му, за да изпълнява само волята на Твоя Син. Сподоби го да носи достойно кръста си и да следва тесния път на Заповедите на Твоя Син. Избави го от лекомислието и празнословието и го направи съобщник на вечните блага.

Изведи го на пътя на Истината, която е Твоят Син. Запази го от нападенията на зли човеци, за да прославя Твоята милост, бидейки здрав духом и телом. В часове на изкушения озари ума му с мисъл светла, как да избегне примките на лукавия. Помогни му през този земен живот да върши всички свои работи така, че да се приблжава към Твоя Син. Нека Ангелът – Пазител на неговия живот да го отстрани от всичко душепагубно и да го приближи към всичко спасително. Положи в сърцето му отвращение към греха и любов към всичко Божествено. Украси с целомъдрие душата му. Дух на празност, униние, любоначалие и празнословие не му давай! Изпрати му прилежание в молитвата, В труда и във всяко добро дело. Умъдри го, да не се надява на себе си и на своите сили, а да възложи надежда изцяло на Тебе, и на Твоя Син. Благослови и изпълни всички негови добри начинания, а които са неугодни за Твоя Син – унищожи, О, Блага Възпитателко! Възпитай го достоен за Царството на Твоя Син. О, Стено Несъкрушима! Ти се застъпи за него, Ти го спаси и помилвай от тоя зъл свят. О, Неувяхващ Цвят на Чистотата! Милостиво очисти душата му от всяка греховна сквернота. О, смекчение на Злите Сърца! Смекчи сърцето му с елея на дадената Ти от Светия Дух благодат. О, Огневидна! Дарувай му огъня на Светия Дух, О, Спасителко на потъващите! Ако видиш моето чедо потъващо в житейското море, извади го с Твоите пречисти ръце от греховната буря и го утвърди на скалата на добродетелта. О Всеблажена! Бъди на моето чедо Майка, а то да бъде Твое дете, защото нашият Господ Иисус Христос, когато висеше на честния Кръст, Ти Каза: „Майко! Ето Твоя Син!“

***

О, Пресвета Владичице Дево Богородице, спаси и запази под Твоя покров моите чеда (имената), всички отроци, отроковици и младенци, кръстени и некръстени, и в майчината утроба носени. Облечи ги с честната риза на Твоето Майчинство, запази ги в страх Божий и в послушание на родителите им, умоли моя Господ и Твой Син, да им дарува полезното за спасението им. Поверявам ги на Твоите Майчински грижи, защото Ти си Божественият покров на Твоите раби!

Реклама