Неделното училище „Св. Климент Охридски“ към енорията на храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна, кв. Аспарухово е основано през м. септември 2011 г. С отговорната задача да обучават децата на вероучителните истини се заемат госпожите Добринка Иванова – Неделчева, Маргарита Врангалова и Юлиана Станева. Първоначално занятията се провеждат в сградата на Дневния център към ПЦДОН „Св. Боян Енравота“. През есента на 2012 г. започва строеж на ново помещение за нуждите на неделното училище в двора на храма, като сградата е открита с тържествен водосвет на 27 януари 2013 г.

Понастоящем занятията се провеждат всяка неделя в сградата на училището в двора на храма между 10.30 и 12.00 ч. Децата са разделени на две групи – от 5 до 7 г. и от 8 до 12-год. възраст.

УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯТА ВЗИМАТ САМО ЗАПИСАНИ ДЕЦА.

Заниманията се водят от:

г-жа Добринка Иванова – Неделчева – магистър по теология, Шуменски университет

г-жа Маргарита Врангалова (понастоящем в майчинство)

г-жа Деница Бинева

г-жа Гергана Кънчева

за повече информация и записвания:
Добринка Неделчева
тел: 0896/ 83 60 34

Реклама