Автор: старецът Клеопа Илие

На този въпрос ще отговорим като се обърнем към думите на нашия Спасител Иисус Христос, Който при въпроса на богатия момък как да придобие вечен живот, му отговорил: „Ако искаш да влезнеш в живот вечен, опази заповедите… а ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сиромаси…па върви след Мене“ (Мат. 19:17-21).

Тук става ясно, че заповедта на Спасителя за съвършенство не е задължителна, а е оставена на човешката свободна воля. А на друго място Той казва: „Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие“ (Йоан 10:10), т.е. тези, които искат да се спасят, нека да изпълняват Божиите заповеди, а който иска да има вечен живот в изобилие, да бъде съвършен, трябва да остави всичко световно и да тръгне след Христос, с много търпение и самоотричане, до край. Това означава – всеки според собствената си воля да се качи на високата лествица на съвършенството.

С коя добродетел човекът достига до съвършенството и кои са добродетелите на съвършените? Св. Григорий Палама казва: „Молитвата като добродетел извършва тайната на нашето съединяване с благия Бог, понеже молитвата е връзката между създанията и Твореца, а съединяването с Бога, т.е. съвършенството се намира в чистата молитва. Тя е доказателство за съвършената любов, но това не е дело на човека, а идва от Бога“.

Следователно съвършената любов към Бога е основата на съвършените. Обаче никой не достига тази любов, докато не постигне цялостно очистване от страстите, т.е. докато не придобие чистата молитва. Това се потвърждава от св. Максим Изповедник, който казва: „Всички добродетели помагат на ума да достигне до Божията любов, но най-много от всички – чистата молитва, защото чрез нея, летейки към Бога, умът излиза от всичко това, което съществува.“ Молитвата много помага на човека да придобие любовта към Бога, а любовта му помага да придобие съвършенството. Св. Исаак Сирин, като потвърждава, че чрез молитвата човекът обича Бога, казва: „любовта е от молитвата“.

източник: preminportal.com.mk, превод: Мартин Димитров