Автор: проф. протодякон Андрей Кураев

Пристъпвайки към изучаването на историята на религиите, трябва да сме готови да направим едно, може би, неприятно откритие. Трябва да открием и да признаем, че религиите са действително и фундаментално различни. Когато всички наоколо твърдят, че всички религии са еднакви и че религиите са само различни пътища към една и съща Цел, че разликата между религиите е само в някои обреди, но всъщност всички учат на едно и също – тогава е необходима някаква самостоятелност на мисълта и яснота на зрението, за да се забележи, че модата така или иначе греши. Религиите са различни.

В началото на първото хилядолетие преди Рождество Христово вавилонският владетел Ашурбанипал описва своята религиозна дейност по умилостивяване на великите богове, оскърбени от това, че народът не ги почита достатъчно, по следния начин: „Дядо ми Синахериб беше погребан, в жертвоприношение за него, зарових тези хора живи. С тяхната плът нахраних кучетата, свинете, враните, орлите. Направих тези дела и така умилостивих сърцата на великите богове, моите господари”.

Може ли да се каже, че това е само една обредна разлика с религията, която в онези векове започнал да изповядва съседният народ, народът на Израил? На неговите пророци Бог е казал: „Ето поста, който избрах: разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ярема, и угнетените пусни на свобода и всеки ярем разкъсай; раздели хляба си с гладните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол, – облечи го, и от еднокръвния си не се крий „(Ис. 58, 6-7). И така – пътят на Исая и пътят на Ашурбанипал дали са различни пътища към една и съща Цел?

Религиите действително са различни. Тези различия трябва да се отбелязват, съпоставят и оценяват.

Именно последното предизвиква най-голямо недоумение в съвременното светско съзнание. Дали можем да оценяваме религиите по скалата „добро-зло“, „висше-нисше“, „съвършено-примитивно“? Дали всички религии не са еднакво ценни от духовно-нравствена гледна точка? Няма ли да бъде проява на нетърпимост и шовинизъм да се отдаде предпочитание на една религия пред друга, дори ако са диаметрално различни? Как може да се сравняват религиите помежду си? Всеки народ и всяка епоха избират за себе си форма на религиозен живот, която им е по размера и по вкуса. Коректно ли е да се нарича религията на европейците по-висша и по-съвършена от религията на японците? Или споровете между религиите за това, коя от тях е най-истинната от всички са само спорове между поклонниците на смокинга и привържениците на джинсите? Различните хора избират различни дрехи. Това е най-естественото нещо. Кой ще се наеме да докаже предимствата на чифт джинси пред костюма, или ще покаже недостатъците на спортно-елегантния стил в сравнение с вечерното облекло?

Различните стилове и модели на облеклото могат да бъдат сравнявани и да се класифицират по скалата „добро-лошо” само в случай, че имаме ясна представа за идеалната дреха. Тогава би било възможно да се каже: доколкото именно този вид дреха по еди-какви си параметри не съответства на образа на идеалната дреха, имаме право да кажем, че този стил е несъвършен.

Така и в света на религиите може оценъчно да се съпоставят религиите само в случай, че имаме някаква представа за това, каква би могла да бъде идеалната религия. Можем ли да си представим такава, идеална религиозна формула?

Колкото и да е странно – да. За да осъзнаем това, не е нужно дори лично да станеш религиозен човек. Може да се счете, че въобще няма Бог и че религиите не са нищо повече от опит на човешкия религиозен ум да мисли за Абсолютното. И така „от страната”, не на богослова, а на „религиоведа” можем да погледнем към многообразните религиозни учения и да забележим: религиите в сходни слова и картини говорят за Непостижимото и Безкрайното. Разбира се, всичко това са човешки думи и проекции на човешките представи за Непознаваемото. Всеки такъв опит за човешка „проекция” на Свръхчовешкото определено представлява дързост.

Но различните религии се решават с различни човешки свойства да „узнаят” битието на Абсолютното. Някои се решават да припознаят в Божеството – Разум. Някои – Действие. Някои – Закон. Други – Сила. И ето, да предположим, че се срещнем с двама проповедници, един от които казва: „В Бога аз виждам Твореца, Вечния Вселенски Разум, Владиката и Съдията…”. А вторият допълва: „Да, вие сте прав, всичко това може и е необходимо да се каже за Бога. Но аз бих се осмелил да добавя още едно име към тези, които вие казахте.. Бог е още и Любов…”

Коя от тези две предложени концепции би следвало да признаем за по-висша, по-човешка (макар и тази дума тук да звучи някакси парадоксално), по-хуманна?

Дори на човека, който не отъждествява себе си с никаква религиозна традиция, при изучаването на многообразието от религиозни мнения му става очевидно ясно, че формулата „Бог е любов” е най-висшата от всички възможни човешки представи за Божеството.

Но ако това е така – значи сме намерили ключа за решаване на изходния проблем на религиознанието. Сега ние знаем именно на какво основание можем да сравняваме религиозните учения помежду им. У нас се е появил този идеал, с който можем да сравним реалните исторически религии. С мерилото „Бог е любов”, ние може да подходим към различните религиозни течения и като с лаг да измерим тяхната реална дълбочина.

източник: pravbeseda.ru, превод: Мартин Димитров

Реклама