Автор: прот. Александър Иляшенко

Как да ида в храма на Пасха, и как въобще да празнувам, ако не съм постил, ако не съм се подготвил, ако нищо не съм направил – подобни думи нерядко може да се чуят в навечерието на Светлия Празник. Протоиерей Александър Иляшенко коментира по този въпрос:

В празничните стихири на Пасха се пее: “С радост един друг да се прегърнем” и “на тези, които ни ненавиждат да простим всичко заради възкресението и така да запеем Христос възкръсна от мъртвите”.

Ето как ние, простите и грешни хора ликуваме на Пасха! Тази радост ни се дава от самия Господ Иисус Христос, Който прегръща със Своята любов всички човеци.

Той е готов да приеме всички. Дори и ако сме празни и недостойни, постещи и непостещи, дошли в първия час или в единадесетия, както казва светителят Златоуст в своето знаменито “Пасхално слово”- нека да пристъпим към този пир на вярата.

Постът е необходим, молитвата е необходима, нашият труд е необходим. Но ние се причастяваме и получаваме радостта, не заради това, че самите ние сме се подготвили добре, а затова защото Бог ни дава тази милост. Това е знак за неизречената милост Божия.

Господ призовава всички в този светозарен ден на светата Пасха да забравим за неуспехите, за маловажните неща и с благодарност, радост, благоговение, страх Божий, разбира се, и със съзнание за своето недостойнство да пристъпим към светата Чаша, защото Господ е милостив и със Своето Възкресение ни дарява вечен живот.

превод: Мартин Димитров, източник: http://pravmir.ru

Реклама