Съвсем скоро предстои издаването на нов уникален за България богословски труд, дело на проф. архим. Павел Стефанов, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Книгата е озаглавена „Лирата на Параклита – история и учение на монтанизма“ и представлява задълбочено изследване върху това изключително интересно движение в историята на християнството.

Монтанизмът просъществува от II до VI век, но както споделя авторът: „неговите идеи продължават да се възпроизвеждат в редица подобни движения и лица, сред които са духовните францискани. През ХХ в. монтанистки характер имат българските добросамаряни, адвентистите от сектата „Клон Давидов“, петдесетниците и харизматиците. Най-радикалното въплъщение на монтанистката утопия за ново откровение и три световни епохи е хилядолетния райх на Адолф Хитлер“.

Книгата се отпечатва от издателство „Фабер“, Велико Търново и се очаква да бъде представена на Седмицата на православната книга, която традиционно се провежда във Варна през есента. Авторът любезно ни предостави снимка на предната и задната корица на изданието:

Реклама