ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

ЦЪРКОВЕН БЮЛЕТИН

на енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна

  № 20/ м. ноември, декември 2011 г.


Църковното настоятелство при храм „Свети цар Борис” проведе успешно на 12 ноември дългоотлаганото мероприятие по засаждане на иглолистни фиданки – черен бор в местноста „Джанавара” от младежи на енорията. Участие взеха християни от цялата епархия. Съдействие и подкрепа получихме от служителите на Горско стопанство – Варна, за което им изказваме своята признателност.

През месец ноември във връзка с поемане председателството на Църковното настоятелство при храм „Света Троица” в с. Константиново от о. Георги Фотакиев група наши християни посетиха енорията и взеха участие в св. Литургия.

За Деня на християнската младеж и семейство – 21 ноември, традиционно се събрахме в ресторант „Иванова чешма”, като този път участие взеха и представители от всички енории, в които служат нашите свещеници, а именно от кв.Галата, с. Звездица, с. Тополи, с. Константиново.
През месец декември Църковното настоятелство организира безплатен преглед за жени от енорията – изследване плътноста на костите в Медицинския център на кв. Аспарухово.

Продължават учебните занятия в Неделното училище „Свети Климент Охридски”. В храма бе поставена каса за събиране на дарения за закуски и учебни пособия на децата. Духовният отговорник за неделното училище о. Ясен Керчев постави информационно табло в притвора на храма.

И тази година достойно отбелязахме Рождеството по плът на нашия Господ Иисус Христос . Стотици бяха християните, които постиха, изповядаха в покаяние греховете си и се причастиха със светите Христови тайни. Тесен бе храма за участващите в тържествената Света Литургия на 25 декември.

Господ Иисус Христос да дари със здраве и сили свещениците о. Добромир, о. Георги, о. Ясен и о. Михаил, за да продължат да служат вярно и истинно на Светата Православна Църква, поднасяме им нашата признателност и благодарност!

На самия празник след Литургия – децата от Неделното училище, подготвени от своята учителка г-жа Добринка Неделчева и нейните помощнички Маргарита Врангалова и Юлиана Станева, изнесоха специална програма от стихове и песни пред дядо Коледа (тази година той не бе толкова едър и дебел) и получиха така очакваните подаръци. За доброто настроение и този път се постараха смесен хор „Аспаруховски бриз” и фолклорна група „Авлига” от читалище „Просвета”. Накрая празникът завърши с песни на коледарите от ПЦДОН „Свети Боян Енравота”.

Църковното настоятелство при храм „Свети цар Борис” – кв. Аспарухово, гр.Варна благодари на ръководителя на църковния хор г-н Тодор Тодоров и неговите певци, благодарим на служителите в храма Недко, Пенка и Нейка за труда, който ежедневно полагат, пожелава здраве и щастие на всички членове на енорията през идващата нова 2012 година.

Изказваме специални благодарности към всички дарители, които отделиха от своите средства за отоплението и осветлението в храма, за извършването ремонта на гробищния храм „Свети Николай Мирликийски Чудотворец“ и за осъществяването на всички други богоугодни дела през тази нелека 2011 година и нека Бог да ги благослови.

Най-вече благодарим на нашия Господ Иисус Христос за всички проявени благодеяния към нас!

31.12.2011 г.                    Църковно настоятелство

гр. Варна                          при храм „Свети цар Борис”

Реклама