Нашата енория постоянно обновява своя състав с млади и перспективни кадри с несъмнената и дейна помощ от страна на свещениците, като се забелязва тенденция на прираст на женския пол.

На 28 февруари съпругата на о. Ясен Керчев – Цвети го дари с втора дъщеричка и трета поред рожба с красивото име Лидия, а вчера о. Георги Фотакиев стана баща за пореден път – съпругата му Наталия роди щерка с пророческото име Самуила.

На нас не ни остава нищо друго освен да им пожелаем много здраве, търпение и по-малко безсънни нощи!

Реклама