ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

ЦЪРКОВЕН БЮЛЕТИН

на енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна

  № 15/ м. октомври, ноември 2010 г.


Църковното Настоятелство при храм „Свети Цар Борис” съвместно с ръководството на ПЦДОН организира и провежда при добра активност и организация всяка неделя след Света Литургия срещи в Дневният център на ул.”Свети Свети Кирил и Методий”. Срещите са под надслов „Литургия след Литургията” и са предназначени най вече за по-добро опознаване между членовете на енорията, сближаване за създаване на истинска църковна общност. На срещите се задават въпроси на свещениците, както от богословски характер, така и от съвсем житейски характер, след което има малък обяд.

Получено бе дарение от фирма за ПЦДОН, като част от него бе раздадено на възрастни членове на енорията.

Отрязани бяха две гнили дървета в двора на храма, които представляваха опасност за посетителите в двора.

Традиционната вечер на християнското семейство и младеж бе проведена в ресторант „Иванова чешма” , който едва побра участниците. Отец Добромир поздрави християните, като им пожела здраве и духовно преуспяване.

На 07.11.2010 г. Варненският и Великопреславски Митрополит Кирил ръкоположи за свещенник дякон Михаил административен ръководител на ПЦДОН .

БОГ ДА ГО ДАРИ СЪС СИЛИ ЗА ДЪЛГИ ГОДИНИ ВЯРНО СЛУЖЕНИЕ НА СВЕТАТА НИ ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА !

02.12.2010 г.                                 ОТ ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Реклама