ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

ЦЪРКОВЕН БЮЛЕТИН

на енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна

  № 10 / м. януари, февруари 2010 г.


През месеците януари и февруари Църковното Настоятелство проведе редовни заседания на които бе изслушан предстоятелят на храма о.Добромир Георгиев по изготвеният Годишен Отчет за работата на през 2009 год. Отчетът бе публикуван в сайта на Църковното Настоятелство и раздаден на християните в неделя след Света Литургия. На разширено заседание на Църковното Настоятелство, на което присъстваха свещенниците о.Георги Фотакиев, о.Ясен Керчев и финансовия ревизор на енорията Мартин Димитров бе съставен План за работата през 2010 година.

В съгласие с Устава на БПЦ бе отстранена, като църковен настоятел Виолета Петрова (поради не участие в църковния живот на енорията) и на нейно място бе предложен за удобрение от Епархийския Съвет следващият по гласове Мартин Димитров.

С цел намаляване разходите по издръжката на храма бе съкратена длъжноста касиер, като работата ще бъде поета по съвместителство с намалено заплащане.

На Църковното Настоятелство бе извършена финансова ревизия от Варненска и ВеликоПреславска Митрополия, която констатира добро водене на счетоводните документи и не откри нарушения.

Приет бе и новия Бюджет на храма за отчетната 2010 година, който е рестриктивен поради намалели приходи от продажба на свещи и дарения.

През периода бе заредена книжарницата на храма с нова литература и икони, които всеки може да си закупи.

Осъществен бе контакт с Асоциацията на българите в чужбина и като начало бе поставен банер в техният сайт, чрез който ще може да се влиза в сайта на нашият храм. Ще бъде отправен и апел към нашите сънародници по света да подпомогнат изграждането на Неделно училище в двора на храма, за децата от енорията.

Съставена бе Анкетна карта, която всеки член на енорията да попълни, за да бъде установено, кой с какво ще участва в енорийския живот.

Започна Великият пост за православните християни!

Църковното Настоятелство провежда всяка сряда и петък прожекции на подходящи за периода филми, както и ще бъдат изнесени три лекции от г-н Борислав Аврамов по време на проповедта на Света Литургия в неделя.Точна информация за тези мероприятия е изложена в притвора на храма.

Пожелаваме душеспасителен пост на всички християни!

С НАМИ БОГ!

Реклама