ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

ОТЧЕТ

за работата на Църковното настоятелство при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна за 2009 г. 


Църковното настоятелство при храм „Св. цар Борис“ бе избрано, одобрено и започна работа през м. февруари 2009 г в състав:

1. о. Добромир Георгиев – председател

2. Емил Мицов – отговорник за изграждане и поддръжка на материалната база на енорията

3. Георги Пенчев – отговорник за организация мероприятията, връзки с обществеността

4. д-р Мариана Христова – отговорник социални дейности и говорител на настоятелството

5. д-р Светлана Петкова – отговорник просветна дейност

6. Тихомир Бинев – отговорник „Проекти“, екология и работа с младежта

През изминалия период бе конструирано Църковното настоятелство с основните насоки за работа на членовете, поставените цели и ресурса за изпълнението им.

За 2009 год. бе извършена следната работа:

1.  Създаден бе сайт на ЦН в интернет – редовно поддържан

2.  Изградена бе детска площадка в двора на храма

3.  Освежени и пребоядисани бяха цокъла на храм, кръста на входа на кв. Аспарухово, рекламното табло на Руския пазар, оградата на храма, пейките, поставено бе табло с надпис на входа на храма

4. Проведен бе футболен мач между отбор на енорията и ПЦДОН

5. Проведен бе цикъл с духовни беседи с християните в събота след вечерня

6. Започна издаването на енорийски църковен бюлетин

7. Издадени бяха образователни листовки за християните с информация за църковните правила

8. Организирани бяха:

– посещения в Онкологичната болница в кв. Аспарухово за обгрижване на болните съвместно с ПЦДОН

– помощ за тежко болни по домовете

– изготвяне на медицински документи за явяване пред ТЕЛК

– настаняване на бездомна жена в дом за стари хора

– безплатен медицински преглед за остеопороза на жени от енорията

9. Създадено бе специално помещение за свещите в притвора на храма, с което се избягва опушването на стенописите

10. Поставени бяха пилони със знамената на България и Варненска и Великопреславска митрополия, осветени на храмовия празник

11. Избран бе химн на енорията -„С нами Бог“

12. Представена бе изложба на художествена фотография по случай храмовия празник

13. Вътрешен финансов контрол извърши две ревизии на касата на храма

14. Проведено бе поклонническо пътуване до Калоферския девически манастир съвместно с ПЦДОН

15. Сформиран бе постоянно действащ Кризисен щаб, по време на грипната епидемия бяха раздадени безплатни медицински маски

16. Организирано бе дарение от фирма за Дневния център на ПЦДОН

17. Достойно бяха отбелязани всички православни празници

Основни задачи за следващата година се очертават: създаването на неделно училище, ремонта на църквата в Гробищния парк, екология и проекти, както и създаване на близки отношения с читалище „Просвета“ и други патриотични организации.

13.01.2010 г.

От Църковното настоятелство

Реклама