ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

ЦЪРКОВЕН БЮЛЕТИН

на енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна

  № 8 / м. октомври, ноември 2009 г.


Църковното Настоятелство при храм „Свети Цар Борис” уведомява енорията, че на 04.10.2009г. бе извършена ревизия на касата от  упълномощеният финансист Мартин Димитров. Проверката обхвана периода от последната ревизия правена от ревизор на Варненска Митрополия от 12.02. до 30.09.2009 г.

                   Констатирани бяха: Приходи – 15 274 лв.

                                                     Разходи  –  13 230 лв.

                                        Чистият приход от 2 044 лв. е наличен в касата.

Църковното Настоятелство уведомява  членовете на енорията, че до момента са събрани 2 775 лв. дарения за ремонт и възстановяване на храма в гробищния парк на кв. „Аспарухово” . Най-голямо дарение е направено от семейството на храмовия свещопродавец Недко.

                                   БОГ   ДА   БЛАГОСЛОВИ   ВСИЧКИ  ДАРИТЕЛИ !

През месец октомври бе обезопасено окабеляването на храма.

За изминалият период под ръководството на отговорника за социалните дейности д-р Христова бе възобновено обгрижването на болни хора по домовете им. Активност проявиха медицинската сестра Невена Бояджиева и младата пристиянка Таня. След безплатна юридическа консултация бе настанена в дом за стари хора възрастна жена. Продължават и посещенията при болни в Онкологичната болница от млади християни.  Призоваваме и други да се включат в тези богоугодни дела, като потърсят за съдействие д-р Христова.

От началото на м. ноември към Църковното Настоятелство е организиран – Кризисен център с ръководител Георги Пенчев. Във връзка с епидемията от свински грип бяха раздадени медицински маски. Кризисният център ще функционира при природни бедствия, промишлени аварии и епидемии, като ще съдейства на енориаршите в контактите им с общинските и държавни институции.

От 15.11.2009 г. започнаха Коледните пости, а на 21.11.2009 г. енорията традиционно отбеляза Деня на християнското семейство и младеж, празникът бе проведен в ресторант „Иванова чешма”.

28.11.2009г.                                      От Църковното Настоятелство

 гр. Варна

Реклама