ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

ЦЪРКОВЕН БЮЛЕТИН

на енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна

  № 5 / м. юни 2009 г.


През изминалия месец юни 2009 г. бе извършена ревизия на приходите и разходите в касата на храм „Свети цар Борис”. Проверката бе извършена от Мартин Димитров – финансов контрол към Църковното настоятелство за периода 12.02. до 15.06.09 г. Счетоводството се води от касиерката Маринка Николова. Разходните документи съответстват на направените разходи. Необходимо е тези документи своевременно да се прилагат към водената отчетност.

Във връзка с намалелите приходи в касата на храма Църковното Настоятелство преразгледа плановете по ремонта на храма в гробищния парк на кв. „Аспарухово” и изграждането на Неделно училище в двора на храм „Свети Цар Борис”.

Разгледани бяха и различни възможности за намаляване на разходите за заплати и увеличаване на приходите.

Просветният отдел на Църковното Настоятелство започна да издава листовки с които запознава членовете на енорията с правилата за поведение в храма, със спасителните слова на известни Православни светци.

Продължават посещенията на боледуващи в Онкологичната болница на кв. Аспарухово извършвани от християни от енорията и младежи от ПЦДОН, за облекчаване страданията и усилване на вярата им.

От 1.01.2009 г. до 30.06.2009 г. в храма са извършени 53 кръщенета и 5 венчавки.

Църковното Настоятелство се обръща към  християните в енорията да обърнат внимание на своите родственици и приятели, че е голяма благодат и най-вече спасително за душата да бъдат кръстени с вода и дух, както и за семейните без църковно венчание – извършването на това свето тайнство.

         Бог да ни е на помощ!

На 28.06.09г. в неделя след отслужването на Света Литургия предстоятелят на храм „Свети цар Борис”, отец Добромир произнесе реч по повод предстоящите парламентарни избори, като прикани всички християни активно да участват в тях!

„В ония дни излязоха из Израиля беззаконни синове и убеждаваха мнозина, думайки: Да идем и да свържем съюз с околните народи, защото, откакто се отделихме от тях, ни постигнаха много бедствия.

И понравиха се тия думи в техните очи. Установиха у себе си необрязване, отстъпиха от светия завет, съединиха се с езичниците и се продадоха, за да правят зло.”

                                                                              Книга първа Макавейска

             30.06.09 г.                                           От Църковното Настоятелство

Гр. Варна

Реклама