ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

ЦЪРКОВЕН БЮЛЕТИН

на енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна

  № 2 / м. март 2009 г.


През месец март 2009 г. бяха проведени две заседания на Църковното настоятелство. На първото бе приет Протокол до Епархийския Съвет на Варненска Митрополия за преминаване дейността по обгрижване на наркозависими в ПЦДОН „Свети първомъченик Боян – Енравота” към Сдружение „Отвори очи”, на което Църковното Настоятелство е съосновател.

Решено бе проповедите по време на Света Литургия да се изнасят само от свещеници, както е по Каноните на Светата Православна Църква.

Упълномощен бе Тодор Мирев да бъде ръководител на Църковния хор, като въведе по-строг ред и дисциплина, както и обучение на хористите всяка събота след Вечерня, в което помощ ще му оказва о. Ясен Керчев.

В резултат от разглеждане писмо от Маргарита Врангалова бе решен наболелият въпрос по събиране на дарения по време на Света Литургия.

Дарението ще се събира след Литургия на изхода на храма.

Призоваваме всички миряни да продължават да даряват своята лепта в неделя, тъй като с нея се подпомага издръжката на храма.

Църковното Настоятелство даде пълномощия и доверие на свещеник Ясен Керчев да развива дейност по подпомагане на пострадали и изкушени от секти и ереси.

На 29. 03. 09 г. бе организирано посещение на младежите от ПЦДОН в Аладжа манастир.

На 05. 03. 09 г. бяха преместени свещниците от храма в притвора, където бе поставен димоуловител, за да се съхранят стенописите на църквата. Настоятелството изказва благодарност на дарителите Румен Христов и Павел Павлов.

На 24. 03. 09 г. бяха поставени два пилона за издигане на знамената, на Република България и на Светата Варненска Митрополия. Настоятелството изказва благодарност на дарителите семейство Божидар и Маргарита Христови.

Събрана бе от дарения в неделя известна сума, която бе предназначена за подпомагане на онкоболен мирянин.

През месец март се случи и едно особено радостно събитие – Българската държава ще подпомогне пълното възстановяване и реконструкция на храм „Свети Иван Рилски” в с. Звездица с 50 000 лв. по проект от фонд „Красива България”. Проектът е изготвен от свещеник Добромир Георгиев с активната помощ от кмета на с. Звездица –  г-жа Спирова.

                     БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ВСИЧКИ ПОДПОМАГАЩИ СВЕТАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА!

Църковното настоятелство при храм „Свети Цар Борис” избра химн на енорията: „С нами Бог”, който да бъде изпълняван при всички тържествени случаи.

През месец март продължава Великият Пост. Православните братя и сестри се изповядват и приемат Свето Причастие в неделя.

„… дай и те  да бъдат за мене изцеление на душата и тялото, за прогонване на всичко вражеско, за просветляване на очите и на сърцето ми, за мир  на душевните ми сили, за непосрамваща вяра, за нелицемерна любов, за изпълване с премъдрост, за опазване на Твоите заповеди, за умножаване на Твоята Божесвена благодат и за присвояване на Твоето Царство…”  

 

Литургия на Преждеосветените Дарове

 

31.03.2009 г.                                                          Църковно Настоятелство

гр. Варна

Реклама