ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

 

ЦЪРКОВЕН БЮЛЕТИН

 

на енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна

  № 1 / м. февруари 2009 г.


През м. февруари 2009 г., започна работа новоизбраното и утвърдено църковно настоятелство при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна в състав:

1. о. Добромир Георгиев – председател

2. Емил Мицов

3. Георги Пенчев

4. д-р Мариана Христова

5. д-р Светлана Петкова

6. Тихомир Бинев

7. Христо Дачев

Бяха проведени три заседания на църковното настоятелство, при които бяха разпределени длъжностите и отговорностите за работа на църковните настоятели, както следва:

1. о. Добромир Георгиев – съвместно със свещениците о. Георги Фотакиев и о. Ясен Керчев – духовно обгрижване членовете на енорията;

2. Емил Мицов – организира работата по поддръжка и изграждане на нова материална база на храма;

3. Георги Пенчев – организира мероприятията на църковното настоятелство, връзките с обществеността, ръководи кризисен център;

4. д-р Мариана Христова – социална дейност: юридическа консултация, предбрачна и брачна консултация, грижи за бедни и болни;

5. д-р Светлана Петкова – просветна дейност: неделно училище, библиотека, църковен хор;

6. Тихомир Бинев – спортни и туристически мероприятия, екология

7. Христо Дачев – отдел „Проекти“ и финансов контрол.

Решено бе към отдел „Връзки с обществеността“ на църковното настоятелство да се открие длъжност „Говорител“, за което бе избрана д-р Христова. За протоколчик  и водещ Летописната книга на църковното настоятелство бе избрана д-р Петкова.

Настоятелството ще открие сайт на храма в интернет и ще издава месечен бюлетин за църковния живот в енорията.

ПРИЗОВАВАМЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕНОРИЯТА ДА ПОТЪРСЯТ СВОЕТО МЯСТО КЪМ РАЗКРИТИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА ДА ПОДПОМОГНАТ РАБОТАТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ!

През м.февруари излезе съдебната регистрация на сдружение „Отворени очи“, чиято основна дейност е духовното обгрижване на наркозависими, което се извършва на територията на енорията при храм „Св. цар Борис“.

На 25.02.09 г. бе проведена среща между църковното настоятелство и ръководството на сдружение „Отворени очи“ в лицето на дякон Михаил и о. Георги с цел регулиране на съвместната им дейност.

От 23.02.09 г. започна Великият пост за православните християни, който ще продължи до 19.04.09 г. – Възкресение Христово.

„Братя, постейки телесно, да постим и духовно: да разтрогнем всички съюзи на неправдата, да премахнем препятствията пред необходимите промени, да разкъсаме неправедните писания. Да дадем на гладните хляб и да приютим нищите и бездомните, за да получим от Христа Бога – Великата Милост“

                                                                                        Стихира от Постния Триод

 

28.02.2009 г.                                                Църковно настоятелство

гр.Варна                                                       при храм „Св. цар Борис“

Реклама