Дай, Боже, да изпитаме такава любов и да я раздаваме на другите! Архимандрит Андреас Конанос обяснява всичко достъпно и с много примери, за да помогне на такива като мене да разберем същината на любовта, а не само да я схващаме като понятие и да я съотнасяме като отношение на другите към нас. Благодаря на преводача, че е съдействал думите да постигнат въздействието си, но ми се струва, че е допуснал неточност в изречението: "Аз съм свещеник, но ако имах дете...." (по-скоро син). Логиката подсказва, че архимандритът е с монашески чин, но същевременно може да служи и като свещеник, т.е. той не е просто свещеник, защото тогава задължително щеше да е женен и ако е бездетен, изразът щеше да е: "Аз съм свещеник и ако имам (имах) син, щях да се радвам..."