Признателността и благодарността са проява на смирение, а смирението е плод на съзерцание и истинско покаяние. Гордостта е тази убийца на щастието!