Много интересно! Ето по такъв интересен начин и с приказки, игри и други методи трябва децата да учат английски. Понякога обаче цената е определяща, а не трябва да е така, щом става дума за деца, нали?