""Сега е часът да се демонстрира вярата, да се вземат изпитите, да се отсъди автентичността на вярата на всеки един. Да не оставаме в думите. Сред изкушенията, изпитанията и бурите се вижда истинността на нашата вяра. Болката говори за болест. Болката може да се превърне в лекар. Необходимо е да изстрадаме, за да състрадаваме. Болката, наистина, може да смекчи човека и да се превърне в благословение, но може и да го направи по-твърд и за него да стане мъчение, изтезание или проклятие. Както казват, топлите лъчи на слънцето стопяват восъка и втвърдяват калта. Свободната воля на всеки човек има особено значение. Много са причините, по които човек би трябвало да се подвизава неотстъпно и постоянно. Отчаянието е недопустимо. Търпението винаги е необходимо. Не се подвизаваме сами в живота. Добрият кормчия в бурята си проличава, казва точно нашият народ. Буря, облаци, виелица е, но ще отмине. Отклонихме се без да внимаваме. Време е да се върнем по-благоразумно в правия път, в средата, мярката, умерения живот. Това е една възможност, една значима възможност...""