"Нека се молим да разберем Божията любов към нас, да почувстваме, че сме ценни за Бога, че не сме непотребни за Него. Молитвата ще те научи на това, тоест тя ще подчертае благия егоизъм, и какво ще рече благ егоизъм?- печатът, който Бог е сложил върху теб, това имам предвид, а не че нещо друго егоистично, но съществува и нужда от насърчение към всяка една душа, това, което идва Христос и казва - детето Ми, обичам те! Къде го казва? В душата ни, това имам предвид под благ егоизъм, тоест твоето аз и идентичност, че си уникално същество, човек, душа, който изключително си ценен за Бога. В цялата вселена не съществува човек като тебе, със същите черти, но едновременно с това си личност, която има за цел да се съедини с всички други хора, да обикнем Бога, да се съединим с Него и да живеем това, което Христос казва в молитвата на Елеонската планина: Отче, да бъдат всички едно! – както ние сме едно, да се обичат и да бъдат съединени. Молитвата ни дава всички тези хубави неща."АМИН!+++