"Православна църква означава още Византиска църква..." --> сектантска пропаганда на друго място. админ <--