ДА, ИСТИНА Е!!! ИСТИНА Е!!! ИСТИНА Е!!! ТЪРЖЕСТВОТО НА ПРАВОСЛАВИЕТО Е ТЪРЖЕСТВО НА ЖИВОТА НАД СМЪРТТА!!! ТЪРЖЕСТВО НА ИСТИНАТА НАД ЛЪЖАТА И КЛЕВЕТАТА В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА ПРАВДАТА НАД НЕПРАВДАТА В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА ЛЮБОВТА НАД ОМРАЗАТА В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА НАД НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА СЪЗИДАНИЕТО НАД РАЗРУХАТА В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА РАЗУМА НАД БЕЗУМИЕТО В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА СВЕТОСТТА НАД ПОКВАРАТА В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА СЛАВАТА НАД ПОЗОРА В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА ПРОЗРЕНИЕТО НАД НЕВЕДЕНИЕТО В ТОЗИ СВЯТ!!! ТЪРЖЕСТВО НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ БОЖИЙ СИН И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЦЯЛОТО НАИСТИНА ПРОГРЕСИВНО ЧОВЕЧЕСТВО, ТЪРСЕЩО ПРЕЗ ВСИЧКИ ВЕКОВЕ "ПЪТЯ, ИСТИНАТА И ЖИВОТА" С ЦЕНАТА ДОРИ НА МНОГО КРЪВ, СТРАДАНИЯ И СЪЛЗИ!!! СЛАВА ДА БЪДЕ НА ТОЗИ ВЕЛИК И СЛАВЕН, МИЛОСТИВ И ДЪЛГОТЪРПЕЛИВ БОГ, КОЙТО НИ ОБИЧА ТАКИВА, КАКВИТО СМЕ - "късогледи и бунтари" - И НИ ЧАКА С ПРОТЕГНАТИ РЪЦЕ, ЗА ДА СЕ ОСЪЗНАЕМ И ДА СЕ ВЪРНЕМ "У ДОМА"!!! В ДОМА НА СВОЯ НЕБЕСЕН ОТЕЦ!!! АМИН. АМИН. АМИН.