Страхотно!Много вярно казано-"...да Му служим от все сърце...тази борба започва вътре в нас"...